Καλώς ήρθατε!!!

Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!

ύτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)


Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Δικαίωμα Θεμελίωσης Σύνταξης στο ΟΑΕΕ και το Ενιαίο Ταμ. Αυτοαπασχολουμένων


(επιμέλεια ύλης Κώστας Α. Παππάς συνταξιούχος, Μαρία Κ. Παππά φοιτήτρια)
(Τελευταία ενημέρωση πινάκων, σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2011)

Αναλυτικοί Πίνακες Θεμελίωσης Δικαιώματος Συνταξιοδότησης, του  Γιώργου Αυτιά.  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΡΙΑΝΗ  21-1-2011, 31-1-2011 και 4-1-2011.
Επιβεβαιωμένοι Πίνακες του ΟΑΕΕ και απόψεις άλλων ειδικών.


Ο Α Ε Ε

Ασφαλισμένοι (ες) μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί ασφαλισμένοι


Στον ΟΑΕΕ χορηγείται πλήρης ΣΥΝΤΑΞΗ:

Α).  Στο 60ο έτος της ηλικίας με 35 χρόνια ασφάλισης (όταν είναι όλα στον ΟΑΕΕ). Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης  της στρατιωτικής θητείας,  εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013.

Β). Με συμπληρωμένο το  65ο έτος ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 15 ετών.

Γ). Επίσης όποιος μέχρι 31-12-2010, είχε συμπληρώσει 37 χρόνια ασφάλισης, όλα στον ΟΑΕΕ, δικαιούται σύνταξη και πριν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του.  

Για όσους και όσες έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί  ασφαλισμένοι
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Το έτος
ΧΡΟΝΙΑ ασφάλισης που
χρειάζονται
Ηλικία
35
2010
35
60
35
2011
36
60
35
2012
37
60
35
2013
38
60
35
2014
39
60
35
2015
40
60
*** Πίνακας του ταμείου ΟΑΕΕ

**Το 2010 εφόσον είχατε 35 έτη ασφάλισης, συνταξιοδοτείσθε στο 60ο   έτος της ηλικίας, αν τότε έχετε  35 έτη εργασίας.
**Το 2011 εφόσον έχετε 35 έτη ασφάλισης, συνταξιοδοτείσθε στο 60ο   έτος της ηλικίας, αν έχετε  τότε 36 έτη εργασίας.
**Το 2012 εφόσον έχετε 35 έτη ασφάλισης, συνταξιοδοτείσθε στο 60ο   έτος της ηλικίας, αν έχετε τότε 37 έτη εργασίας. ………..
**Το 2015 εφόσον έχετε 35 έτη ασφάλισης, συνταξιοδοτείσθε στο 60ο   έτος της ηλικίας, αν έχετε τότε 40 έτη εργασίας.
***Το 2011 μπορείτε να αναγνωρίσετε ή να εξαγοράσετε μέχρι 4 χρόνια, το 2012 μέχρι 5 χρόνια, το 2013 μέχρι 6 χρόνια και από 1/1/2014 μέχρι 7 χρόνια. 
Προσοχή !  Η αναγνώριση, ασθένειας και ανεργίας είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Η εξαγορά των σπουδών είναι φθηνότερη απ την εξαγορά του Στρατού. 

*** Μετά το 2015, με 40 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτείστε στο 60ο έτος ηλικίας. Με λιγότερα των 40 ετών ασφάλισης συνταξιοδοτείστε στο 65ο έτος ηλικίας. (μέσα στα 40 μπορεί να είναι και η εξαγορά μέχρι 7 πλασματικών ετών, σπουδές, στρατός, ανεργία, παιδιά κλπ.) ***

** Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, που είναι τυφλοί ή παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67%, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Οι γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ που προέρχονται από το πρώην ΤΣΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Το έτος
ΧΡΟΝΙΑ ασφάλισης που
χρειάζονται
Ηλικία
60
2010
25
60
60
2011
25
61
60
2012
25
62
60
2013
25
63
60
2014
25
64
60
2015
25
65
*** Πίνακας του ταμείου ΟΑΕΕ***
Αν συμπληρώσετε το 60ο έτος ηλικίας σας,  μετά το 2015 συνταξιοδοτείσθε με 25ετία ή 15ετία στα 65. 

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 - Νέοι  ασφαλισμένοι

Ο ασφαλισμένος μετά την 01-01-93 (Νέος) δικαιούται σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή επαγγέλματος :
α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη)
β) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750 ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών (μειωμένη σύνταξη)
γ) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και 40 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη) 
δ) Κατά τα έτη 2011, 2012 θα είναι δυνατή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος μητέρων ή χήρων πατέρων με ανήλικα τέκνα, με τη συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου πλασματικού χρόνου , και ηλικία 55 ετών (πλήρης σύνταξη) ή ηλικία 50 ετών για μειωμένη σύνταξη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 55 ετών. Η ανηλικότητα του τέκνου να συντρέχει κατά το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.
*** Πίνακας του ταμείου ΟΑΕΕ***Στο ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τον ΟΑΕΕ


   Χρόνοι (πλασματικοί) που μπορείτε να αναγνωρίσετε ή να εξαγοράσετε
ΕΙΔΟΣ
ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ
ΤΙ  ΠΑΙΡΝΕΤΕ


Στρατιωτική υπηρεσία
20% στον ιδιωτικό τομέα και 6,67% στον Δημόσιο τομέα επί του μηνιαίου μισθού. Δικαίωμα έκπτωσης 30% μέχρι το 2014 και 50% απ το 2015 και μετά

Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Γονική άδεια παιδιών
Εισφορές εργαζομένου και εργοδότη επί του 25πλασίου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Επιδότηση λόγω ασθένειας και επιδοτούμενη ανεργία
(έως 300 ημέρες)

Δεν πληρώνετε

Μόνο Θεμελίωση δικαιώματος
Εκπαιδευτική άδεια και άδεια άνευ αποδοχών

Ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης

Σπουδές
26% επί του 25πλασίου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Χρόνος μη επιδοτούμενης ανεργίας
26% επί του 25πλασίου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Άδεια κύησης και λοχείας
Δεν πληρώνετε
Μόνο Θεμελίωση δικαιώματος

Χρόνος απεργίας

Ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Πλασματικός χρόνος (300 ημέρες για το πρώτο παιδί και 600 για κάθε επόμενο)

Δεν πληρώνετε (*1)
(μάλλον πληρώνετε)
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
*Πίνακας Γιώργου Αυτιά Αυριανή 21-1-2011

 (*1) ΣΧΟΛΙΟ του Κώστα Α. Παππά. ΔΥΣΤΥΧΩΣ στην  ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (Αρ. Πρωτ.: 13725/0092/26.1.2011) τα αντίθετα αναγράφονται:
«α) Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του γονέα εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67% …….
Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς προκύπτει από τη σχέση:
Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές) Χ 6,67% Χ μήνες (που θα αναγνωρισθούν)».
*Η εξαγορά των σπουδών είναι φθηνότερη απ την εξαγορά του Στρατού.
*Το 2011 μπορείτε να αναγνωρίσετε ή να εξαγοράσετε μέχρι 4 χρόνια, το 2012 μέχρι 5 χρόνια, το 2013 μέχρι 6 χρόνια και από 1/1/2014 μέχρι 7 χρόνια. 
*Την εξαγορά των αναγνωριζόμενων υπηρεσιών που προβλέπει ο Ν. 3865/2010 δηλ., στρατιωτική θητεία, πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί  (1 χρόνος για το πρώτο παιδί και 2 χρόνια για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο), ο χρόνος σπουδών και ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών,  μπορούν να αναγνωρίσουν – εξαγοράσουν μόνο όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011. 
Καθ ότι ουσιαστικά δεν έχουν πρακτική εφαρμογή για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.  Εκείνοι  διέπονται και συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες ευνοϊκότερες  διατάξεις του Ν.3865/2010.


*Ο Γιώργος Αυτιάς συνιστά:  Ποτέ μη βιάζεσθε για έξοδο από την εργασία αν δεν έχετε κατοχυρώσει πλήρως κάθε άποψη. Να απευθύνεστε στο ασφαλιστικό σας ταμείο για επιβεβαίωση.

Γιωργος Αυτιάς

2 σχόλια:

 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  Ο μπατζανής μου ο Βαγγέλης, στις 31.12.2010 είχε 4 χρόνια - 3 μήνες ασφάλιση ΙΚΑ και 32 χρόνια - 6 μήνες ασφάλιση στο ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ. Η συνολική του ασφάλιση ήταν 36 χρόνια και 9 μήνες.
  Επειδή στις 31.12.2010 είχε ξεπεράσει τα 35 χρόνια συνολικής ασφάλισης έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας του.
  Ο Βαγγέλης συνέχισε να εργάζεται και στις 31-12-2011 θα έχει 33,5 χρόνια ασφάλισης στο ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ. Για βελτίωση της σύνταξής του σκέφτηκε να αναγνωρίσει τους 28 μήνες της στρατιωτικής του Θητείας.
  Πήγα λοιπόν στην ΑΘΗΝΑ, Πειραιώς 44-46 στον 1ο όροφο για κάποιες διευκρινήσεις. Πέτυχα μια υπάλληλο «αστέρι», η οποία σε λίγα λεπτά μου διευκρίνισε:
  Δεν συμφέρει ο μπατζανής σου να αναγνωρίσει το στρατό ή οτιδήποτε άλλο, διότι επειδή είναι σε υψηλή ασφαλιστική κλάση η μηνιαία εξαγορά ανέρχεται στα 315 ευρώ.
  Για να αλλάξει συνταξιοδοτική κλίμακα πρέπει στις 31-12-2011 να έχει στο ΤΕΒΕ- ΟΑΕΕ 36 έτη ασφάλισης. Επομένως πρέπει να εξαγοράσει 30 μήνες, που κοστίζουν πάνω από 9.000 ευρώ. Αν εξαγόραζε τους 30 μήνες θα βελτίωνε τη μηνιαία σύνταξή του μόνο κατά 70 – 80 ευρώ.

  Επομένως συμφέρει κάποιον να εξαγοράσει χρόνο στρατού σπουδών κλπ. Για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
  Επίσης θα συνέφερε το Βαγγέλη να εξαγοράσει λίγους μήνες στρατού, αν είχε σήμερα στο ΤΕΒΕ πάνω από 35 χρόνια. Θα εξαγόραζε λίγους μήνες πληρώνοντας δυο – τρία χιλιάρικα, για να κερδίσει στη σύνταξη του 70-80 ευρώ το μήνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Ασφάλισης Μητέρων και ανδρών (δωρεάν)

  Έχει εφαρμογή από 03/ 04/ 2008. Σχετική η εγκύκλιος 10/09.

  Με τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 παρέχεται η δυνατότητα στη μητέρα που είναι ασφαλισμένη από δικό της δικαίωμα σε κάθε ασφαλιστικό φορέα πλην ΟΓΑ, να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο για κάθε παιδί που αποκτά από 01/01/2000 και εφ’ εξής. Ο αναγνωρισμένος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση* συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε πλήρη σύνταξη γήρατος ή για προσαύξηση της σύνταξης.

  – Το δικαίωμα αναγνώρισης παρέχεται και στον ασφαλισμένο πατέρα εφόσον το σχετικό δικαίωμα δεν ασκείται από τη μητέρα (Ν.3655/08 άρθρο 141).
  – Αρμόδια υπηρεσία για την αναγνώριση είναι το τμήμα ασφάλισης της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης.
  Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα 5 έτη και εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών (μέχρι 3) που αποκτώνται από την παραπάνω ημερομηνία και όχι από τον συνολικό αριθμό των τέκνων μιας οικογένειας.
  Συγκεκριμένα αναγνωρίζεται:
  • ‘Eνα (1) έτος για το πρώτο παιδί.
  • Δύο (2) επιπλέον έτη για το δεύτερο
  • Δύο (2) επιπλέον έτη για το τρίτο παιδί.
  Το ποσό για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου βαρύνει τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

  * Δεν λαμβάνεται υπ’ όψη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων:
  1) 37 έτη ασφάλισης άνευ ορίου ηλικίας.
  2) 15 έτη ασφάλισης και 65ο έτος ηλικίας (Παλαιοί και Νέοι ασφαλισμένοι).
  3) 11 1/2 έτη ασφάλισης και 65ο έτος ηλικίας (Παλαιοί και Νέοι ασφαλισμένοι).
  4) Για τα 20 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για μητέρες ανηλίκων-αναπήρων τέκνων που συνταξιοδοτούνται στο 55ο έτος ηλικίας (Νέοι ασφαλισμένοι).
  5) Για τα 25 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω χωρίς όριο ηλικίας.
  Πηγή: http://www.disabled.gr/lib/?p=22889

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος