Καλώς ήρθατε!!!

Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!

ύτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)


Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Κρατήσεις – περικοπές στις συντάξεις από 2010 μέχρι και 1-1-2013


Διαβάστε όλες τις κρατήσεις - περικοπές συντάξεων που έγιναν από το Μάη του 2010, καθώς και εκείνες που θα γίνουν την  1-1-2013.  

Διαβάστε εδώ νεότερη ανάρτηση (Απριλίου 2013) που περιλαμβάνει όλες τις περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων από το 2010 ως το Μάη 2013.
Συνοπτικά
 1. Από το Μάη 2010 σε  όλες τις Κύριες Συντάξεις  συντάξεις γίνεται κλιμακωτά παρακράτηση  «Εισφοράς Αλληλεγγύης Σύνταξης».
 2. Από το Μάη 2010 σε όλες τις Κύριες Συντάξεις  το ανώτατο ποσό των Δώρων Χριστουγέννων διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το ανώτατο ποσό Δώρων Πάσχα και επιδομάτων αδείας στα 200 ευρώ. Όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας δεν παίρνουν καθόλου Δώρα. Από την 1-1-2013 σε  όλες τις Κύριες & Επικουρικές  Συντάξεις  καταργούνται όλα τα δώρα.      
 3. Από 1-8-2011 σε όλες τις Κύριες Συντάξεις  συντάξεις αναπροσαρμόζεται – αυξάνεται κλιμακωτά  η   παρακράτηση  «Εισφοράς Αλληλεγγύης Σύνταξης».
 4. Από 1-8-2011 σε όλες τις Κύριες Συντάξεις  συντάξεις γίνεται κλιμακωτά επιπλέον παρακράτηση στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το  60ο έτος της ηλικίας τους.
 5. Από 1-11-2011.  Παρακράτηση 20%  σε όλες τις Κύριες Συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1200 ευρώ. 
 6. Από 1-11-2011.  Παρακράτηση επί πλέον 40%  σε όλες τις Κύριες Συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ, στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικία τους.  
 7. Σε όλους τους συνταξιούχους από τον Ιανουάριο 2012  παρακρατείται από τη σύνταξη, σε μηνιαίες δόσεις και η έκτακτη εισφορά για το έτος 2012.
 8. Από 1-1-2012. Παρακράτηση 12%  σε όλες τις Κύριες Συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1300 ευρώ.  
 9. Από 1-1-2012 σε όλες τις Επικουρικές Συντάξεις  συντάξεις γίνεται κλιμακωτά παρακράτηση  σε ποσοστά  10%, 15%  και 20%.
 10.  Από 1-1-2013  σε  όλες τις Κύριες & Επικουρικές Συντάξεις   θα γίνει  και νέα παρακράτηση – περικοπή.   Θα αθροίζονται Κύριες – Επικουρικές Συντάξεις και μερίσματα,  θα αφαιρούνται όλες οι περικοπές που έγιναν μέχρι 31-12-2012. Όσων συνταξιούχων το άθροισμα των συντάξεων αυτών  κυμαίνεται από 1000,01 ως 1500 ευρώ θα υποστούν και νέα κράτηση σε ποσοστό 5%. Όσων το άθροισμα κυμαίνεται από 1500,01 ως 2000 θα υποστούν και νέα κράτηση 10%.  Όσων το άθροισμα ξεπερνά τα 2000,01 ευρώ η κράτηση θα είναι 15%. 
 11. Από 1-1-2013  σε  όλες τις Κύριες & Επικουρικές Συντάξεις  συντάξεις καταργούνται τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και το επίδομα κανονικής άδειας. 

Αναλυτικά 

1*   Από το Μάη 2010 σε  όλες τις Κύριες Συντάξεις  συντάξεις γίνεται  παρακράτηση  «Εισφοράς Αλληλεγγύης Σύνταξης».(Ο πίνακας εκείνος αναπροσαρμόστηκε από 1-8-2011).
2*  Από το Μάη 2010 σε όλες τις Κύριες Συντάξεις  το ανώτατο ποσό των Δώρων Χριστουγέννων διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το ανώτατο ποσό Δώρων Πάσχα και επιδομάτων αδείας στα 200 ευρώ. Όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν συμπληρώσει το 60 έτος ηλικίας δεν παίρνουν καθόλου Δώρα. 
Από την 1-1-2013 σε  όλες τις Κύριες & Επικουρικές  Συντάξεις  καταργούνται όλα τα δώρα.      
3. Από 1-8-2011 τα ποσοστά παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Σύνταξης , στις Κύριες Συντάξεις  αναπροσαρμόστηκαν ως εξής:

Σύνταξη από 1.400,01 €/μήνα έως 1.700 €  παραμένει στο 3%
Σύνταξη από 1.700,01 €/μήνα έως 2.000 €  αυξήθηκε από  4% σε 6%
Σύνταξη από 2.000,01 €/μήνα έως 2.300 €  αυξήθηκε από  5% σε 7%
Σύνταξη από 2.300,01 €/μήνα έως 2.600 €  αυξήθηκε από  6% σε 9%
Σύνταξη από 2.300,01 €/μήνα έως 2.600 €  αυξήθηκε από  7% σε 10%
Σύνταξη από 2.600,01 €/μήνα έως 2.900 €  αυξήθηκε από  8% σε 12%
Σύνταξη από 2.900,01 €/μήνα έως 3.200 €  αυξήθηκε από  9% σε 13%
Σύνταξη από 3.200,01 €/μήνα και πάνω αυξήθηκε  από      10% σε 14%

4. Από 1-8-2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου,  και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης (με απλά λόγια όλων των συνταξιούχων) που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:


Για συντάξεις από 1.700,01 €/μήνα έως και 2.300 € ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 2.300,01 €/μήνα έως και 2.900 € ποσοστό 8%
Για συντάξεις από 2.900,01 €/μήνα  και πάνω          ποσοστό 10%

Παράδειγμα:  Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη (ακαθάριστα) 2.450 € έχει 2.450Χ9=220,50€ παρακράτηση (ΕΑΣ)  Και επί πλέον {(2.450-220,50=2.229.5),  2.229,5 Χ 6%= 133,80 €}.  ΣΥΝΟΛΟ 354,30€. 

Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας (στρατιωτικοί)  και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.
Η παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.
Για τη δεύτερη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700 €.


5. Παρακράτηση 20% στις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ, αρχομένη από 1-11-2011.
Παράδειγμα:    Συνταξιούχος (κάτω των 60) με μηνιαία σύνταξη 2.450 (ακαθάριστα)  του είχαν παρακρατηθεί 354,30 ευρώ. Επομένως οι ακαθάριστες αποδοχές του έγιναν 2.450-354,30 = 2.095,70 ευρώ.
Για το ποσό των 895,70 ευρώ (2095,70-1200=895,70) επιβάλλεται 3η παρακράτηση20%.   895.70 Χ20% = 179,20 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ: 354.30+179.20= 533,50 ευρώ

6  Κρατήσεις στους συνταξιούχους στους κάτω των 55 ετών

Εκτός των όσων ισχύουν στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών υπάρχει και Τέταρτη εισφορά επί των κύριων συντάξεων, για όσους είναι κάτω από 55 ετών και παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ.
Εδώ το ψαλίδι είναι πολύ μεγάλο, καθώς το ποσό πάνω από τα 1.000 ευρώ, μειώνεται κατά 40%. 

7. Επί πλέον σε όλους τους συνταξιούχους από τον Ιανουάριο 2012  παρακρατείται από τη σύνταξη, σε μηνιαίες δόσεις και η έκτακτη εισφορά για το έτος 2012.
Αυτή η παρακράτηση είναι 1% σε όσους έχουν εισόδημα - σύνταξη από 12.000 ως 20.000 και 2% για όσους έχουν εισοδήματα από 20.001 ως 50.000 ευρώ.


8. Στις 28-3-2012 ανακοινώθηκε ότι σε όλες τις συντάξεις θα γίνεται παρακράτηση 12% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Η μείωση θα γίνει από την 1.1.2012 αναδρομικά και θα εμφανιστεί στη σύνταξη του Μάη.
Τα αναδρομικά (Ιανουαρίου - Απριλίου) θα παρακρατηθούν σε 8 ισόποσες δόσεις.

Εξαιρούνται οι συντάξεις του ΝΑΤ, οι οποίες θα υποστούν μείωση 7% αλλά σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης.

Παραδείγματα:  Σύνταξη Δημοσίου ή ΙΚΑ ή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού 1540 ευρώ θα μειωθεί κατά 28,80 ευρώ. (1540-1300=240.    240Χ12% = 28,80).
Σύνταξη του ΝΑΤ 850 ευρώ θα μειωθεί κατά  99,50 ευρώ.  (850Χ7%=99,50). 

9.   Στις 28-3-2012 ανακοινώθηκε ότι σε όλες τις επικουρικές συντάξεις θα υπάρξει μείωση για τα ποσά:

 200 – 250 ευρώ 10% σ ολόκληρο το ποσό.  (π.χ. 240Χ10%=24 ευρώ)

250 – 300 ευρώ 15% σ ολόκληρο το ποσό.  (π.χ.  290Χ15%=43,50 ευρώ)
Άνω των 300 ευρώ 20% σ ολόκληρο το ποσό. (π.χ. 380Χ20%=76 ευρώ)

Η μείωση των επικουρικών θα ισχύσει από την 1.1.2012.

10. Από 1-1-2013.  Θα αθροίζονται Κύριες – Επικουρικές Συντάξεις και μερίσματα,  θα αφαιρούνται όλες οι περικοπές που έγιναν μέχρι 31-12-2012. Όσων συνταξιούχων το άθροισμα των συντάξεων αυτών, κυμαίνεται από 1000,01 ως 1500 ευρώ θα υποστούν και νέα κράτηση σε ποσοστό 5%.  Όσων το άθροισμα κυμαίνεται από 1500,01 ως 2000 θα υποστούν και νέα κράτηση 10%.  Όσων το άθροισμα ξεπερνά τα 2000,01 ευρώ ως 3.000 η κράτηση θα είναι 15%. Από 3.000,01 και πάνω η κράτηση θα είναι 20%.  Αυτή τη στιγμή η μηχανογράφηση των ασφαλιστικών ταμείων γνωρίζουν μόνο τη σύνταξη που πληρώνουν, αλλά δεν είναι δύσκολο με το ΑΜΚΑ του καθενός να βρουν και τις άλλες συντάξεις - μερίσματα.
11.   Από 1-1-2013  σε  όλες τις Κύριες & Επικουρικές Συντάξεις  συντάξεις καταργούνται τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και το επίδομα κανονικής άδειας.

*** Τέλος μη ξεχνάμε ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο των εισοδημάτων 2012 θα καταργηθούν και πολλές φοροαπαλλαγές. 

4 Νοέμβρη 2012.  Κώστας Α. Παππάς
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος