Καλώς ήρθατε!!!

Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!

ύτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)


Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Οι συνταξιούχοι άνω των 70 ετών δεν είναι απαραίτητο να κάνουν αίτηση προκειμένου να λάβουν το κοινωνικό επίδομα.


Αν ανατρέξετε στη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «συχνών ερωτήσεων»  θα βρείτε  την παρακάτω ερώτηση- απάντηση.   

    9. Εάν είμαι άνω των 70 ετών και δεν έχω πρόσβαση σε υπολογιστή, είναι απαραίτητο να κάνω αίτηση;


Εάν είστε άνω των 70 και λαμβάνετε σύνταξη ή το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης. Εφόσον πληρείτε τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το κοινωνικό μέρισμα θα σας καταβληθεί αυτόματα στο λογαριασμό στον οποίο λαμβάνετε τη σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αυτόματη καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφορά μόνο σε όσα νοικοκυριά αποτελούνται από ένα μόνο άτομο ή από ένα ζευγάρι και δεν ισχύει όταν υπάρχουν και άλλα μέλη στο νοικοκυριό.Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Κοινωνικό μέρισμα 2017


Ποιοι θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα

Το ποσό των 720 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν το Δεκέμβριο σε 3,4 εκατομμύρια νοικοκυριά ως κοινωνικό μέρισμα.

Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος θα διανεμηθεί με τη μορφή μιας εφάπαξ έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης σε άγαμους φορολογούμενους, έγγαμους χωρίς παιδιά και οικογένειες με παιδιά, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Άγαμοι:
με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 450 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 3.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 350 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 6.000 ευρώ έως 9.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 250 ευρώ.

Έγγαμοι χωρίς παιδιά:
με ετήσιο εισόδημα έως 4.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 675 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 5.501 ευρώ έως 9.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 525 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 9.001 ευρώ έως 13.500 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 375 ευρώ.

Έγγαμοι με ένα παιδί:
με ετήσιο εισόδημα έως 5.250 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 787,5 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 5.251 ευρώ έως 10.500 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 612,5 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 10.501 ευρώ έως 15.750 θα λάβουν μέρισμα 437,5 ευρώ.

Έγγαμοι με δύο παιδιά:
με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 900 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 700 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 12.001 έως 18.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 500 ευρώ.

Για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλια τέκνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20.250 ευρώ.
Για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα με τέσσερα ανήλικα τέκνα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 22.550 ευρώ.
Για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα το ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 27.000 ευρώ.

Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε νοικοκυριού προκειμένου να κριθεί εάν αυτό δικαιούται κάποιας άλλης κοινωνικής παροχής καταβαλλόμενης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.


α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ της παρ. 4. Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.


Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα 2017 μέσω του Taxisnet, όπως και πέρσι, μέσα στις επόμενες ημέρες, όταν και θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα. newsbomb.gr

Πηγές:  https://frappetime.gr   & http://www.enikos.gr.Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Η βοηθός του ουρολόγου - ανέκδοτοΈνας άντρας πάει επίσκεψη στον ουρολόγο του. Εκεί τον υποδέχεται μία ψηλή, ξανθιά Βοηθός, πολύ καθώς πρέπει σε όλα της…
Καλησπέρα σας. Να έχω ένα πρόβλημα στο… μου και θέλω να το δει λίγο ο γιατρός.

Περάστε στο δωμάτιο να ξεντυθείτε και έρχεται ο γιατρός σε λίγο.

Μπαίνουν λοιπόν μαζί στο δωμάτιο και αρχίζει σιγά σιγά να ξεντύνεται.

– Τι πρόβλημα έχετε ακριβώς, μήπως θα μπορούσα να σας βοηθήσω; (Τον ρωτάει η Νοσοκόμα)

Να σας δείξω, αλλά υποσχεθείτε μου ότι δε θα γελάσετε.

Ξεχνάτε ότι είμαι επαγγελματίας; Στα 10 χρόνια που εξασκώ αυτό το επάγγελμα ποτέ μου δεν έχω γελάσει σε βάρος ασθενή, απαντάει η βοηθός.

– Καλά τότε, του λέει ο άντρας, και βγάζει το παντελόνι του, αποκαλύπτοντας το μικρότερο μόριο που είχε δει η Νοσοκόμα στη ζωή της. Είχε το μέγεθος μιας μπαταρίας του τηλεκοντρόλ ΑΑΑ.Ανίκανη να ελέγξει τον εαυτό της, αρχίζει να χαχανίζει και το χαχανητό της γρήγορα εξελίσσεται σε υστερικό γέλιο. Μετά από 10 λεπτά καταφέρνει να σταματήσει και να ανασυγκροτηθεί.

– Σας ζητώ συγνώμη, του λέει. Αλήθεια. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Στο λόγο μου σαν νοσοκόμα και σαν γυναίκα, υπόσχομαι ότι δε θα ξανασυμβεί. Πείτε μου τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα;

-Με τσίμπησε μία Μέλισσα και έχει πρηστεί!Σε δευτερόλεπτα η Νοσοκόμα, είχε γίνει Καπνός…

Πηγή:  olagossip.gr

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Εξωγήινοι


Θα με ρωτήσετε πιστεύετε στους εξωγήινους;

     Εγώ,  τίποτα δεν πιστεύω μετά βεβαιότητας, αλλά και τίποτε δεν απορρίπτω.  Τα μυστήρια  του σύμπαντος είναι ανεξερεύνητα. Οι  επιστημονικές  γνώσεις  γι αυτό, είναι και  θα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. (έχουμε 200 τρις γαλαξίες). 

   Στη συνέντευξη που θα δείτε στο βίντεο, δεν μιλάει ένας τυχαίος επιστήμονας, αλλά ένας κορυφαίος επιστήμονας.  Ο Οίλιαμ Τόμκιγκς είναι μηχανικός  αεροδιαστημικής,  συνεργάστηκε με το ναυτικό, αεροπορικές εταιρίες και  τη ΝΑΣΑ στα προγράμματα ΚΡΟΝΟΣ & ΑΠΟΛΟΝ. 


   


    Οι επικεφαλείς προγραμμάτων της ΝΑΣΑ δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν τα μυστικά των γνώσεών τους, αλλά είναι βέβαιο ότι σε προσωπική βάση τα συζητούν μεταξύ τους,  προκειμένου να έχουν μια βαθύτερη προσωπική γνώση των μυστηρίων του σύμπαντος.  Επομένως τα όσα αναφέρει για τους εξωγήινους ο Οίλιαμ Τόμκιγκς,  προφανώς δεν είναι προσωπικές γνώσεις, αλλά  γνώσεις και άλλων κορυφαίων επιστημόνων της ΝΑΣΑ, που αυτονόητο είναι ότι δεν επιτρέπεται να κατονομάσει.  Γι αυτό δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα στα λεγόμενά του.

    Στο βίντεο κώδικας μυστηρίων (1η Αυγούστου 2017) ακούστε μόνο τα 13 τελευταία λεπτά. Η συνέντευξη   Οίλιαμ Τόμκιγκς αρχίζει στα 1.08΄  και τελειώνει στα 1.21 λεπτά.  (υπάρχει μετάφραση στα Ελληνικά).
Όσοι είστε περίεργοι σαν εμένα  κάντε κλικ  εδώ και απολαύστε την.        Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Τα κοράκια θα καθαρίσουν το Άμστερνταμ από τα αποτσίγαρα!

Πιστεύω εννοούν τις κουρούνες, διότι ο κόρακας διαφέρει λίγο και είναι σπάνιο είδος.  Και έχουμε τόσες πολλές κουρούνες στην Καλεντίνη, θα πρέπει να τις βάλουμε να κάνουν δουλειές, μιας και εμείς τις (δουλειές) τις  παρατήσαμε !!!!
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ