Καλώς ήρθατε!!!

Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!

ύτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)


Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Όλες οι κρατήσεις - περικοπές συντάξεων. Απρίλιος 2013


1. Από 1-8-2011 τα ποσοστά παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Σύνταξης , στις Κύριες Συντάξεις  αναπροσαρμόστηκαν ως εξής:

Σύνταξη από 1.400,01 €/μήνα έως 1.700 €  παραμένει στο 3%
Σύνταξη από 1.700,01 €/μήνα έως 2.000 €  αυξήθηκε από  4% σε 6%
Σύνταξη από 2.000,01 €/μήνα έως 2.300 €  αυξήθηκε από  5% σε 7%
Σύνταξη από 2.300,01 €/μήνα έως 2.600 €  αυξήθηκε από  6% σε 9%
Σύνταξη από 2.600,01 €/μήνα έως 2.900 €  αυξήθηκε από  7% σε 10%
Σύνταξη από 2.900,01 €/μήνα έως 3.200 €  αυξήθηκε από  8% σε 12%
Σύνταξη από 3.200,01 €/μήνα έως 3.500 €  αυξήθηκε από  9% σε 13%
Σύνταξη από 3.500,01 €/μήνα και πάνω αυξήθηκε  από      10% σε 14%
Ν.4002/2011  αρθ. 2 παρ. 13  Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

Συνάδελφοι συνταξιούχοι, διαβάστε την εξώδικη διαμαρτυρία προς το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, μας κλέβουν ίσως αφορά και εσάς.

1α. Από 1-8-2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου,  και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης (με απλά λόγια όλων των συνταξιούχων) που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:

Για συντάξεις από 1.700,01 €/μήνα έως και 2.300 € ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 2.300,01 €/μήνα έως και 2.900 € ποσοστό 8%
Για συντάξεις από 2.900,01 €/μήνα  και πάνω          ποσοστό 10%
Ν.4002/2011  αρθ. 2 παρ. 14  (επιπλέον εισφορά Ε.Α.Σ.)
Παράδειγμα:  Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη (ακαθάριστα) 2.450 € έχει 2.450Χ9=220,50€ παρακράτηση (ΕΑΣ)  Και επί πλέον {(2.450-220,50=2.229.5),  2.229,5 Χ 6%= 133,80 €}.  ΣΥΝΟΛΟ 354,30€. 

Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας (στρατιωτικοί)  και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.
Η παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.
Για τη δεύτερη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700 €.


2. Παρακράτηση 20% στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει  τα 1.200 ευρώ, αρχομένη από 1-11-2011.    (Μείωση σύνταξης σύμφωνα Ν.4024/2011  αρ.1 παρ.10)
Παράδειγμα:    Συνταξιούχος (κάτω των 60) με μηνιαία σύνταξη 2.450 (ακαθάριστα)  του είχαν παρακρατηθεί 354,30 ευρώ. Επομένως οι ακαθάριστες αποδοχές του έγιναν 2.450-354,30 = 2.095,70 ευρώ.
Για το ποσό των 895,70 ευρώ (2095,70-1200=895,70) επιβάλλεται 3η παρακράτηση20%.   895.70 Χ20% = 179,20 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ: 354.30+179.20= 533,50 ευρώ

2α. Κρατήσεις στους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών
(Μείωση σύνταξης σύμφωνα Ν.4024/2011  αρ. 1 παρ. 10)
Εκτός των όσων ισχύουν στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών υπάρχει και νέα μείωση επί των κύριων συντάξεων, για όσους είναι κάτω από 55 ετών και παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ. 
Εδώ το ψαλίδι είναι πολύ μεγάλο, καθώς το ποσό πάνω από τα 1.000 ευρώ, μειώνεται κατά 40%.  Δεν ισχύει βέβαια η μείωση προηγούμενης παραγράφου 2.(παρακράτηση 20%). 

3. Επί πλέον σε όλους τους συνταξιούχους από τον Ιανουάριο 2012  παρακρατείται από τη σύνταξη, σε μηνιαίες δόσεις και η έκτακτη εισφορά για το έτος 2012. Η έκτακτη εισφορά θα συνεχίσει να εισπράττεται και για το 2013  ....   και για το 14 .
Αυτή η παρακράτηση είναι 1% σε όσους έχουν εισόδημα - σύνταξη από 12.000 ως 20.000 και 2% για όσους έχουν εισοδήματα από 20.001 ως 50.000 ευρώ.

4. Κάθε μήνα παρακρατείται από τη σύνταξη μεγαλύτερος μηνιαίος φόρος, επειδή το αφορολόγητο μειώθηκε από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ για τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών και από τις 12.000 στις 9.000 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.  

5. (27.3.2012)  Ανακοινώθηκε ότι σε όλες τις συντάξεις θα γίνεται και νέα παρακράτηση 12% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Το 12% υπολογίζεται στη σύνταξη που διαμορφώθηκε στις 31-12-2011 (μετά την αφαίρεση των μειώσεων των παρ. 1&2).  Η μείωση έγινε από την 1.1.2012 αναδρομικά και εμφανίστηκε στη σύνταξη του Μάη 2012. (Μείωση σύνταξης σύμφωνα  Ν.4051/2012  αριθ. 1).
Τα αναδρομικά (Ιανουαρίου - Απριλίου) παρακρατήθηκαν σε 8 ισόποσες δόσεις.

Εξαιρούνται οι συντάξεις του ΝΑΤ, οι οποίες μειώθηκαν 7% αλλά σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης.

Παραδείγματα:  Σύνταξη Δημοσίου ή ΙΚΑ ή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού 2.042 ευρώ μειώθηκε κατά 55,11 ευρώ. (2042-142,94-139,80-1300=459,25.    459,25Χ12% = 55,11).
Σύνταξη του ΝΑΤ 850 ευρώ μειώθηκε κατά  99,50 ευρώ.  (850Χ7%=99,50). 

6.    Μείωση από 1- 1- 2013 για ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000,00 ευρώ (Ν. 4093/2012)

  Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων (κυρίων, επικουρικών και μερισμάτων) που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, μειώνονται ως εξής:
- από 1.000,00 ευρώ έως και 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
- από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
- από 2,000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

- από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

Από 1-1-2013 Δεν υπάρχουν πλέον μεγάλες συντάξεις 


Κύρια Σύνταξη των 3.200 ευρώ έγινε σήμερα 1.400 ευρώ. Διαβάστε τον παρακάτω πίνακα. Αναφέρεται σε συνταξιούχους άνω των 60 ετών και παρακράτηση Ασθένειας 4%. Για τις Επικουρικές συντάξεις 

Α.  Από 1-9-2011 θεσπίστηκε ειδική εισφορά για τις επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούν τα 300 ευρώ. Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 44  του Ν.3996/11 η παρακράτηση γίνεται σε μηνιαία βάση και κλιμακώνεται ως εξής:

300-350  €  μείωση 3%
351-400  €   μείωση 4%
401-450  €   μείωση 5%
451-500  €  μείωση 6%
501-550  €  μείωση  7%
551-600  €  μείωση 8%
601-650  €  μείωση 9%
651  €    και πάνω  10%. 

Β.    N.4024/2011, αρθ.2, παρ.4-5 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ. πρωτ.Φ.80020/οικ.26448/808/7-11-2011 της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών ασφαλίσεων οι επικουρικές μειώνονται κατά ποσοστό 15%. Γ.  (27.3.2012)  Ανακοινώθηκε ότι σε όλες τις επικουρικές συντάξεις θα υπάρξει νέα μείωση (Ν.4051/12).
H παρακράτηση ισχύει αναδρομικά από 1-1-2012,  γίνεται σε μηνιαία βάση και κλιμακώνεται ως εξής:

200 – 250 ευρώ 10% σ ολόκληρο το ποσό.  (π.χ. 240Χ10%=24 ευρώ)
250 – 300 ευρώ 15% σ ολόκληρο το ποσό.  (π.χ.  290Χ15%=43,50 ευρώ)
Άνω των 300 ευρώ 20% σ ολόκληρο το ποσό. (π.χ. 380Χ20%=76 ευρώ)

Κώστας Α. Παππάς ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2013.

6.  Μειώσεις σε Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις από 1-1-2013  (ίδιο ποσοστό περικοπής Ν.4093/2012)

Μείωση από 1- 1- 2013 για ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000,00 ευρώ (Ν. 4093/2012)

Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων (κυρίων, επικουρικών και μερισμάτων) που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, μειώνονται ως εξής: 
- από 1.000,00 ευρώ έως και 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
- από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
- από 2,000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
- από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2012, αφαιρουμένων: της τυχόν κράτησης ΕΑΣ (Ν.3865/10), της τυχόν έκτακτης εισφοράς (Ν.4002/11), των τυχόν μειώσεων του Ν.4024/11 και του Ν.4051/12.
Εξαιρούνται της μείωσης, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρία 80% και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε).

Σας πληροφορούμε ότι η διασταύρωση των στοιχείων για το πλήθος των συντάξεων που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος γίνεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ.η οποία υπολογίζει τον συντελεστή και τα ποσά της μείωσης για κάθε ασφαλιστικό φορέα και το Δημόσιο. (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενικές Διευθύνσεις Μισθών και Συντάξεων).


ΣΤ. Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και φόρο
Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τις μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 υπόκεινται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (όπου απαιτείται) και στον φόρο που προκύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

Διαβάστε την εξώδικη διαμαρτυρία προς το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, μας κλέβουν ίσως αφορά και εσάς. 

Το παράδοξο είναι ότι η  «Εισφορά αλληλεγγύης Σύνταξης (Ε.Α.Σ.) μειώσεις συντάξεων του Ν.4002/2011, δεν αφαιρούνται για τον υπολογισμό του φόρου και της Υγειονομικής περίθαλψης.   βλέπε παρ. ΣΤ΄  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών
Διαβάστε επίσης στην ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  τέτοια μασκαριλίκια δεν ξανάγιναν ! 
5 σχόλια:

 1. Το ποσοστό ασθένειας παρακράτησης ΕΟΠΥΥ για όλους τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ είναι 4% και για εμάς που μπήκαμε από το ΤΑΠ -ΟΤΕ στον ΕΟΠΥΥ είναι 5% !!!
  Δεν υπάρχει ίχνος δικαιοσύνης και λογικής !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΡΙΝ ακόμα οργανωθούν οι κοινωνίες, προέκυψε η ανάγκη του νόμου. Κανόνες για ενιαία δράση και για περιγραφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Οι λαοί και τα έθνη δεν πήγαν μπροστά με την αταξία, αλλά με εφαρμογή των νόμων τους.

  Μέχρι τώρα είχα ακούσει για σκληρούς νόμους, άδικους νόμους, για αντισυνταγματικούς νόμους. Πολλοί από αυτούς κρίνονται από τα δικαστήρια αντισυνταγματικοί και καταργούνται. Φέτος τον Απρίλιο 2013 βρήκα και ένα παράνομο νόμο. Ένα νόμο ο όποιος κατά την άποψή μου, όποιος τον εφαρμόσει διαπράττει ποινικό αδίκημα. Όταν το κράτος το 2013 σου έδωσε σύνταξη 18.000 ευρώ, αλλά σε υποχρεώνει με νόμο να δηλώσεις στη φορολογική σου δήλωση ότι έλαβες σύνταξη 22.000 ευρώ, τότε το κράτος διαπράττει ποινικό αδίκημα και ο νόμος είναι παράνομος.

  Για να γίνω πιο κατανοητός θα φέρω ένα παράδειγμα.
  Έστω βρίσκεις ένα βλάκα τοκογλύφο (που δε βρίσκεις ποτέ) και δέχεται να υπογράψει συμφωνητικό στο οποίο αναφέρεται ότι σου δάνεισε 20.000 ευρώ, αλλά εσύ στην ανάγκη σου δέχτηκες και υπέγραψες ότι έλαβες 25.000 ευρώ.
  Με αυτό και μόνο το στοιχείο (συμφωνητικό) μπορείς να κινηθείς νομικά και να καταδικάσεις ποινικά τον τοκογλύφο.
  Επομένως και το Υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζοντας το παραπάνω νόμο διαπράττει ποινικό αδίκημα. Τα δικαστήρια όχι μόνο πρέπει να καταργήσουν το νόμο, αλλά και να καταδικάσουν το Υπουργείο Οικονομικών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. καλημερα πατριωτη η καταγωγη της γυναικας μου ειναι απο την μεσουντα
  βγηκα συνταξη Ι Κ Α το 2010 ειμαι κατω των 213,15 6 βασικη 718,66 επικουρικο
  223 οικογενειακο
  και καταληξα να παιρνω 1194,42 βασικη 323,08 επικουρικο
  ασφαλεια 94,37
  φορος 114,06 35,30
  εναντι ειδ. εισφ 13,22
  εισφορα αλληλεγγυεις 341,13 71,87
  νομος 4024 - 4051 444,51 248,59
  ν.4093 157,35 39,82
  ακρη δεν βρισκω...ειναι σωστα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ειμαι συνταξιουχος του ικα στο αγρινιο και περνω 491,59 βασικη και277,06 επικουρικη και μου κρατανε περαν απο την ασθενεια 19,66 φορος 21,18 και 62,01 νομος 4024-4051 να μου πη γιατι μου κρατανε αυτα τα λεφτα και εναι να πληρωσω κα 400ευ φορο,εμεις οι συνταξιουχοι θα βγαλουμε την ελλαδα απο την κριση περιμενω μια απαντηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιατι τοσο ψεμα κυριε Σαμαρα ;Ειμαι συνταξιουχος του ΙΚΑ ,και παιρνω συνταξη 600.ευρω, Μου κοψατε το Δωρο που ηταν μια μικρη ανασα για εμας τους συνταξιουχους ,Γιατι κυριε σαμαρα δεν τα παιρνεται απο αυτους που παιρνουν 3 και 4 συνταξεις και κοβης απο εμας τους μικρους; ελεος πια φτανει

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος