Καλώς ήρθατε!!!

Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!

ύτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)


Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Κρατήσεις στις συντάξεις από 1-1-2012.

1. Από 1-8-2011 τα ποσοστά παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Σύνταξης , στις Κύριες Συντάξεις  αναπροσαρμόστηκαν ως εξής:

Σύνταξη από 1.400,01 €/μήνα έως 1.700 €  παραμένει στο 3%
Σύνταξη από 1.700,01 €/μήνα έως 2.000 €  αυξήθηκε από  4% σε 6%
Σύνταξη από 2.000,01 €/μήνα έως 2.300 €  αυξήθηκε από  5% σε 7%
Σύνταξη από 2.300,01 €/μήνα έως 2.600 €  αυξήθηκε από  6% σε 9%
Σύνταξη από 2.600,01 €/μήνα έως 2.900 €  αυξήθηκε από  7% σε 10%
Σύνταξη από 2.900,01 €/μήνα έως 3.200 €  αυξήθηκε από  8% σε 12%
Σύνταξη από 3.200,01 €/μήνα έως 3.500 €  αυξήθηκε από  9% σε 13%
Σύνταξη από 3.500,01 €/μήνα και πάνω αυξήθηκε  από      10% σε 14%
Ν.4002/2011  αρθ. 2 παρ. 13  Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

2. Από 1-8-2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου,  και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης (με απλά λόγια όλων των συνταξιούχων) που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:

Για συντάξεις από 1.700,01 €/μήνα έως και 2.300 € ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 2.300,01 €/μήνα έως και 2.900 € ποσοστό 8%
Για συντάξεις από 2.900,01 €/μήνα  και πάνω          ποσοστό 10%
Ν.4002/2011  αρθ. 2 παρ. 14  (επιπλέον εισφορά Ε.Α.Σ.)

Παράδειγμα:  Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη (ακαθάριστα) 2.450 € έχει 2.450Χ9=220,50€ παρακράτηση (ΕΑΣ)  Και επί πλέον {(2.450-220,50=2.229.5),  2.229,5 Χ 6%= 133,80 €}.  ΣΥΝΟΛΟ 354,30€. 

Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας (στρατιωτικοί)  και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.
Η παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.
Για τη δεύτερη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700 €.


3. Παρακράτηση 20% στις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ, αρχομένη από 1-11-2011.    (Μείωση σύνταξης σύμφωνα Ν.4024/2011  αρ.1 παρ.10)
Παράδειγμα:    Συνταξιούχος (κάτω των 60) με μηνιαία σύνταξη 2.450 (ακαθάριστα)  του είχαν παρακρατηθεί 354,30 ευρώ. Επομένως οι ακαθάριστες αποδοχές του έγιναν 2.450-354,30 = 2.095,70 ευρώ.
Για το ποσό των 895,70 ευρώ (2095,70-1200=895,70) επιβάλλεται 3η παρακράτηση 20%.   895.70 Χ20% = 179,20 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ: 354.30+179.20= 533,50 ευρώ


4. Κρατήσεις στους συνταξιούχους στους κάτω των 55 ετών
(Μείωση σύνταξης σύμφωνα Ν.4024/2011  αρ. 1 παρ. 10)
Εκτός των όσων ισχύουν στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών υπάρχει και νέα μείωση επί των κύριων συντάξεων, για όσους είναι κάτω από 55 ετών και παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ. 
Εδώ το ψαλίδι είναι πολύ μεγάλο, καθώς το ποσό πάνω από τα 1.000 ευρώ, μειώνεται κατά 40%.  Δεν ισχύει βέβαια η μείωση προηγούμενης παραγράφου 3. (παρακράτηση 20%). 

Φανταστείτε ότι αυτά τα λεφτά που τα στερήθηκε η αγορά και η πραγματική οικονομία, για να πάνε στους δαπανηρούς κρατικοδίαιτους συμβούλους και παρατρεχάμενους!

5. Επί πλέον σε όλους τους συνταξιούχους από τον Ιανουάριο 2012 θα παρακρατείται από τη σύνταξη, σε μηνιαίες δόσεις και η έκτακτη εισφορά για το έτος 2012.
Αυτή η παρακράτηση είναι 1% σε όσους έχουν εισόδημα - σύνταξη από 12.000 ως 20.000 και 2% για όσους έχουν εισοδήματα από 20.001 ως 50.000 ευρώ.

6. Κάθε μήνα θα παρακρατείται από τη σύνταξη μεγαλύτερος μηνιαίος φόρος, επειδή το αφορολόγητο μειώθηκε από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ για τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών και από τις 12.000 στις 9.000 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.  

Παράδειγμα:  Συνταξιούχος (κάτω των 60) με μηνιαία σύνταξη 2.450 (ακαθάριστα) από την 1-1-2012 παίρνει καθαρά 1.450 ως 1.500 ευρώ. Με μηνιαία σύνταξη 2.800 (ακαθάριστα) παίρνει καθαρά λιγότερα από 1.700 ευρώ. 

7. Τέλος όταν το Μάη κάνουμε τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2011 εκτός του κανονικού φόρου θα κληθούμε να πληρώσουμε και την έκτακτη εισφορά 2011.


8. (28.3.2012).  Χθες ανακοινώθηκε ότι σε όλες τις συντάξεις θα γίνεται παρακράτηση 12% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Η μείωση θα γίνει από την 1.1.2012 αναδρομικά και θα εμφανιστεί στη σύνταξη του Μάη.
Τα αναδρομικά (Ιανουαρίου - Απριλίου) θα παρακρατηθούν σε 8 ισόποσες δόσεις.
(Μείωση σύνταξης σύμφωνα  Ν.4051/2012  αριθ. 1)

Εξαιρούνται οι συντάξεις του ΝΑΤ, οι οποίες θα υποστούν μείωση 7% αλλά σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης.

Παραδείγματα:  Σύνταξη Δημοσίου ή ΙΚΑ ή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσού 1540 ευρώ θα μειωθεί κατά 28,80 ευρώ. (1540-1300=240.    240Χ12% = 28,80).
Σύνταξη του ΝΑΤ 850 ευρώ θα μειωθεί κατά  99,50 ευρώ.  (850Χ7%=99,50). 


Έκανα μια ανασκόπηση γιατί έχουμε χάσει και το λογαριασμό μέσα στον καταιγισμό των νέων και ακόμα νεώτερων μέτρων.

Για τις Επικουρικές συντάξεις 

(28.3.2012).  Χθες ανακοινώθηκε ότι σε όλες τις επικουρικές συντάξεις θα υπάρξει μείωση για τα ποσά:

 200 – 250 ευρώ 10% σ ολόκληρο το ποσό.  (π.χ. 240Χ10%=24 ευρώ)
250 – 300 ευρώ 15% σ ολόκληρο το ποσό.  (π.χ.  290Χ15%=43,50 ευρώ)
Άνω των 300 ευρώ 20% σ ολόκληρο το ποσό. (π.χ. 380Χ20%=76 ευρώ)

Η μείωση των επικουρικών θα ισχύσει από την 1.1.2012.


4 Ιανουαρίου 2012 (με πρόσθετες σημειώσεις στις 28.3.2012).  Κώστας Α. Παππάς
  

Αν θέλετε να ακούσετε το τραγούδι του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΤΖΗ (1970) που απαγορεύτηκε από τη δικτατορία,  «Ο Γιώργος είναι πονηρός ….. κι αυτά που λέει μην τα τρως ….»  κάντε κλικ στην πιο κάτω εικόνα. 

1 σχόλιο:

 1. Αναλυτικότερα η κλίμακα φόρου εισοδήματος με βάση την οποία θα γίνεται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος από 1.1.2012 είναι η ακόλουθη:

  Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
  5.000 0 0 5.000 0
  7.000 10 700 12.000 700
  4.000 18 720 16.000 1.420
  10.000 25 2.500 26.000 3.920
  14.000 35 4.900 40.000 8.820
  20.000 38 7.600 60.000 16.420
  40.000 40 16.000 100.000 32.420
  `Ανω των 45
  100.000

  Σημειώνεται ότι αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, προκειμένου για τον υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:
  Κατά δύο χιλιάδες ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
  Κατά τέσσερις χιλιάδες ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
  Κατά επτά χιλιάδες ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
  Το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.

  Για τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1.1.2012 το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας για τις ακόλουθες περιπτώσεις διαμορφώνεται ως εξής:
  α) για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1982 και μετά) στα εννιά χιλιάδες ευρώ,
  β) για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών (που έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1946) στα εννιά χιλιάδες ευρώ,
  γ) για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες ευρώ,
  δ) για τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες),
  ε) για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες),

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος