Καλώς ήρθατε!!!

Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!

ύτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)


Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ από το Δημόσιο. Αναλυτικοί πίνακες λύνουν κάθε απορία και δεν αφήνουν καμία αμφιβολία

Πώς και Πότε θα πάρω σύνταξη από το Δημόσιο. Οι παρακάτω πίνακες θα σας λύσουν κάθε απορία.

Επιμέλεια ύλης, Κώστας Α. Παππάς συνταξιούχος, Μαρία Κ. Παππά φοιτήτρια

(Τελευταία ενημέρωση  10 Φεβρουαρίου 2011)

Η σελίδα αυτή Περιέχει:
1.     Διευκρινίσεις για την ερμηνεία του Ν 3865/2010 όσον αφορά του υπαλλήλους του Δημοσίου, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου.    (6-2-2010)

2.     (στο τέλος της σελίδας)  Μια κωμική και ΑΣΤΕΙΑ ιστοριούλα ενός λεβέντη γέροντα του Μπάρμπα Γιώργου.
Διαβάστε τον ένθετο οδηγό του Γιώργου Αυτιά. Δημοσιεύτηκε στις 13-4-2011 στην ημερήσια εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

«ΠΑΔΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»
Αναλυτικοί, ανανεωμένοι  και λεπτομερείς πίνακες, Mε Κλικ στο σύνδεσμο:

  

Στο τέλος δίνω και εγώ τη δική μου συμβουλή. Διαβάστε την, δεν έχετε να χάσετε τίποτε. Δεν αποκλείεται να σας φανεί χρήσιμη. Κώστας Α. Παππάς. 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΡΙΑΝΗ  4-2-2011.
Αναλυτικοί Πίνακες  Συνταξιοδότησης, του  Γιώργου Αυτιά, σε ότι αφορά τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων του ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 


*Οι διορισμένοι μέχρι 31-12-1982, άνδρες και γυναίκες, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν θίγονται από τις συνταξιοδοτικές μεταβολές που θα επέλθουν. Η αποχώρησή τους θα γίνει με βάση τις ισχύουσες πριν την ψήφιση του Ν.3865/2010,  συνταξιοδοτικές διατάξεις για την κατηγορία αυτή. Συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της προϋπάρχουσας Νομοθεσίας οποτεδήποτε αποφασίσουν να πάρουν τη σύνταξη. Ακόμη και μετά την 1-1-2015. 
(γνωστός γενικός όρος)

*** (Σημαντικό) Στο πλαίσιο της εξίσωσης των ορίων ηλικίας Ανδρών – Γυναικών κατά τη διάρκεια της 2ετούς μεταβατικής περιόδου (2011-2012), μειώνεται το ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών. Το 2011 αντί του 65ο έτους ηλικίας συνταξιοδοτούνται στο 61ο, το 2012 συνταξιοδοτούνται στο 63ο, το 2013 συνταξιοδοτούνται στο 65ο.
*Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των σωμάτων ασφαλείας (στρατιωτικοί, αστυνομικοί κλπ).
*** (Σημαντικό) «Ο απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης δεν θίγεται από τις νέες ρυθμίσεις και εξακολουθεί να παραμένει ο ίδιος (25ετία)». (αναφέρονται  στον Κεφ. Ε της εγκυκλίου  Γ.Λ.Κ)
*Για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι επί πλέον «ειδικές» προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συνταξιοδότησή τους, (30 έτη υπηρεσίας και 55 ετών ή 30έτη υπηρεσίας και 60 ετών για όσους έχουν διοριστεί πριν ή μετά την 1-1-1983 αντίστοιχα) εξακολουθούν να ισχύουν για όσους (ες) έχουν θεμελιώσει δικαίωμα (25ετία) μέχρι την 31-12-2010. Αντίθετα παύουν να ισχύουν για όσους (ες) θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011. (δείτε τους πίνακες 7 και 8. Στην πράξη τους διορισμένους (ες) πριν το 1982 δεν τους αφορά, επειδή το 2010 ξεπέρασαν τα 25 έτη υπηρεσίας 1982+25=2007).
***  Για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 31-12-2010, θεσπίζεται η αναγνώριση – εξαγορά πλασματικών χρόνων (σπουδών, παιδιών, κλπ. Δείτε πίνακα Χρόνοι Πλασματικοί).  Στο χρόνο θεμελίωσης συναθροίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κάθε χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης και επί πλέον ο πλασματικός χρόνος αναγνώρισης – εξαγοράς (σπουδών, παιδιών, κλπ.). (γνωστός γενικός όρος).
* Ο/η υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει – εξαγοράσει μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται. (Μόνο όσους μήνες του/της λείπουν. Γνωστός γενικός όρος).
* Για όσους υπαλλήλους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010 (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι) δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 3865/2010. (ούτε οι ευνοϊκές αναγνώρισης πλασματικών χρόνων. Σπουδές παιδιά επιδοτούμενη ανεργία κλπ.). (Γενικός - γνωστός  όρος)
* ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Παρέχεται η δυνατότητα στον/στην υπάλληλο, που έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, για την καταβολή σύνταξης κατά (5) πέντε κατ ανώτατο όριο χρόνια, πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας της «πλήρους σύνταξης».  Η μείωση (ποινή) συνιστάται στο 1/267 κατά μήνα (4,5% κατ έτος) για  υπαλλήλους που θεμελίωσαν σύνταξη μέχρι 31/12/2010 και 1/200 κατά μήνα (6% κατ έτος) για υπαλλήλους που θεμελιώνουν σύνταξη μετά την 31/12/2010. (γνωστός γενικός όρος)
*Αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας γονέων με ανήλικα και το και έως το 2013 φτάνουν στα 65 έτη ηλικίας. (γνωστός γενικός όρος)
*καθιερώνεται ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας. (Γενικός- γνωστός  όρος)1.   Π Ι Ν Α Κ Ε Σ
 Ανδρών – Γυναικών,   Δημόσιοι  υπάλληλοι ΓΕΝΙΚΑ


Άνδρες και  γυναίκες  με ανήλικο, διορισμένοι (ες) ως και 31-12-1992
(αναφέρονται και στον Πίνακα 2 Γ.Λ.Κ)

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (Α.Ο.Η.)
(Μόνο   γυναίκες) 25
Μέχρι 31-12-2010
50
-
και άνδρες 25
Μέχρι 31-12-2011
52

και άνδρες 25
Μέχρι 31-12-2012
55
50 (μειωμένη)
και άνδρες 25
Μέχρι 31-12-2013
65
60 (μειωμένη)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Στην πρωινή εκπομπή του Γ. Αυτιά (4-2-2011) ο Γ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ είπε ότι η εγκύκλιος συνταξιοδότησης των Δημοσίων υπαλλήλων γράφει το εξής παράλογο: Άνδρες που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) μέχρι 31-12-2010 δεν μπορούν να κάνουν χρήση «ανηλίκου παιδιού» το 2011 παρόλα που το παιδί τους δεν ενηλικιώθηκε ακόμη. Αυτή η ρύθμιση είναι παράλογη - παράνομη και θα εκπέσει στα δικαστήρια. (π.χ. ένας πατέρας με 25 χρόνια και ανήλικο το 2011, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στο 52ο έτος ηλικίας ενώ πατέρας με 32 χρόνια και ανήλικο το 2011 δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 52).
Σχόλιο του Κώστα Α. Παππά. Είναι βέβαιο ότι  θα εφαρμοστεί μόνο για τους ασφαλισμένους που θα συμπληρώσουν 25ετία το 2011 και το 2012 και ΟΧΙ για όσους ήδη έχουν συμπληρώσει 25ετία πριν το 2011.  Αν το επέκτειναν για όλους θα ανατρέπονταν σχεδόν όλα τα νέα όρια ηλικίας του νέου Ν. 3865/2010. Εξάλλου το Γ.Λ.Κ. αναφέρει ρητά ότι οι νέες διατάξεις (ευνοϊκές ή δυσμενείς) δεν ισχύουν για όσους ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010.


Άνδρες και γυναίκες  με 3 παιδιά, διορισμένοι  ως και 31-12-1992
(αναφέρονται και στον Πίνακα 1  Γ.Λ.Κ)

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

20
Μέχρι 31-12-2010
Ανεξαρτήτως Ο.Η.
Μόνο γυναίκες
21
2011
52
άνδρες και γυναίκες
23
2012
55
άνδρες και γυναίκες
25
2013
65
άνδρες και γυναίκες
**** Έχω και εγώ μια απορία. Όταν το 2011 δεν έχεις 21 χρόνια ασφάλισης είναι δυνατό το 2012 να έχεις 23 χρόνια ασφάλισης;;; άτοπον; Με εξαγορά ίσως ναι.   Κώστας Α. Παππάς 5-2-2011.
** Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ανάπηρο παιδί μπορεί να Ασκήσει ο ένας εκ των δυο γονέων. Το ποσοστό ανικανότητας παιδιού μέχρι την 31-12-2010 έπρεπε να είναι τουλάχιστο 50%. Από 1-1-2011 τουλάχιστο 67%. Απαιτείται γνωμάτευση Α.Σ.Υ.Ε.

Άνδρες και  γυναίκες  με ανάπηρο παιδί, διορισμένοι (ες) ως και 31-12-1992
(αναφέρονται και στον Πίνακα 4 Γ.Λ.Κ)

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

25  (γυναίκες)
Μέχρι 31-12-2010
50
Αναπηρία 50%
25  (άνδρες)
Μέχρι 31-12-2010
65
Αναπηρία 50%
25  (γυναίκες)
Μετά την 1-1-2011
50
Αναπηρία 67%
25  (άνδρες)
Μετά την 1-1-2011
50
Αναπηρία 67%
Σελ17, 18  πίνακες 4,  5
   Χρόνοι (πλασματικοί) που μπορείτε να αναγνωρίσετε ή να εξαγοράσετε
ΕΙΔΟΣ
ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ
ΤΙ  ΠΑΙΡΝΕΤΕ


Στρατιωτική υπηρεσία
20% στον ιδιωτικό τομέα και 6,67% στον Δημόσιο τομέα επί του μηνιαίου μισθού. Δικαίωμα έκπτωσης 30% μέχρι το 2014 και 50% απ το 2015 και μετά

Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Γονική άδεια παιδιών
Εισφορές εργαζομένου και εργοδότη επί του 25πλασίου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Επιδότηση λόγω ασθένειας και επιδοτούμενη ανεργία
(έως 300 ημέρες)

Δεν πληρώνετε

Μόνο Θεμελίωση δικαιώματος
Εκπαιδευτική άδεια και άδεια άνευ αποδοχών

Ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης

Σπουδές
26% επί του 25πλασίου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Χρόνος μη επιδοτούμενης ανεργίας
26% επί του 25πλασίου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Άδεια κύησης και λοχείας
Δεν πληρώνετε
Μόνο Θεμελίωση δικαιώματος

Χρόνος απεργίας

Ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
Πλασματικός χρόνος (300 ημέρες για το πρώτο παιδί και 600 για κάθε επόμενο)

Δεν πληρώνετε (*1)
(μάλλον πληρώνετε)
Θεμελίωση δικαιώματος +
Αύξηση σύνταξης
*Πίνακας Γιώργου Αυτιά Αυριανή 21-1-2011
 (*1) ΣΧΟΛΙΟ του Κώστα Α. Παππά. ΔΥΣΤΥΧΩΣ στην  ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (Αρ. Πρωτ.: 13725/0092/26.1.2011) τα αντίθετα αναγράφονται:
«α) Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του γονέα εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67% …….
Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς προκύπτει από τη σχέση:
Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές) Χ 6,67% Χ μήνες (που θα αναγνωρισθούν)».
*Η εξαγορά των σπουδών είναι φθηνότερη απ την εξαγορά του Στρατού.
*Το 2011 μπορείτε να αναγνωρίσετε ή να εξαγοράσετε μέχρι 4 χρόνια, το 2012 μέχρι 5 χρόνια, το 2013 μέχρι 6 χρόνια και από 1/1/2014 μέχρι 7 χρόνια. 
*Την εξαγορά των αναγνωριζόμενων υπηρεσιών που προβλέπει ο Ν. 3865/2010 δηλ., στρατιωτική θητεία, πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί  (1 χρόνος για το πρώτο παιδί και 2 χρόνια για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο), ο χρόνος σπουδών και ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών,  μπορούν να αναγνωρίσουν – εξαγοράσουν μόνο όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011. 

2.   Π Ι Ν Α Κ Ε Σ
 Άνδρες – Γυναίκες διορισμένοι (ες)  μέχρι 31-12-1982

Άνδρες και  γυναίκες  με ανήλικο διορισμένοι (ες) έως 31-12-1982
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (Α.Ο.Η.)
(Μόνο   γυναίκες) 25
Μέχρι 31-12-2010
50
-
Και άνδρες 25
Μέχρι 31-12-2011
52

Και άνδρες 25
Μέχρι 31-12-2012
55
50 (μειωμένη)
Και άνδρες 25
Μέχρι 31-12-2013
65
60 (μειωμένη)
Διαβάστε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:    του  ΠΙΝΑΚΑ  1
Ανδρών – Γυναικών, Δημόσιοι υπάλληλοι   ΓΕΝΙΚΑ

Άνδρες διορισμένοι  ως και 31-12-1982   Πίνακας 1

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (Α.Ο.Η.)
25
Μέχρι 31-12-1997
55
32
15
Μέχρι 31-12-1997
65
-
χουν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν το 2010 (με 25ετία το 1997)

Γυναίκες διορισμένες  ως και 31-12-1982 Πίνακας 2

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (Α.Ο.Η.)
25
Μέχρι 31-12-1997
53
32
15
Μέχρι 31-12-1997
60
-
χουν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν το 2010 (με 25ετία το 1997)

Γυναίκες διορισμένες  ως και 31-12-1982 Πίνακας 3

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (Α.Ο.Η.)
15
1992
53
22
15,5
1993
53
22,5
16
1994
53
23
16,5
1995
53
23,5
17
1996
53
24
17,5
1997
53
24,5
15
1-1-1993 και μετά οποτεδήποτε
60
-
χουν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν το 2010 (η πλειοψηφία μέχρι το 1997)

Γυναίκες διορισμένες  ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ  ως και 31-12-1982 Πίνακας 4

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (Α.Ο.Η.)
15
1992
42
22
15,5
1993
42,5
22,5
16
1994
43
23
16,5
1995
43,5
23,5
17
1996
44
24
17,5
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
1997
1998  ως 2002
2003
2004
2005
2004
2005
2006
2207
2208
2009
2010
Μέχρι 31-12-2010

44,5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
15
1-1-1993 και μετά οποτεδήποτε
60
-
Γυναίκες με 3 παιδιά  ΕΤΟΣ οποτεδήποτε (31-12-2010)   με 20 Χρόνια υπηρεσίας Ανεξαρτήτως ορίου Ηλικίας.
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

30 οποτεδήποτε

55

-

Άνδρες διορισμένοι  ως και 31-12-1982 Πίνακας 5

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (Α.Ο.Η.)
25
1998
60,5
32,5
25
1999
61
33
25
2000
61,5
33,5
25
2001
62
34
25
2002
62,5
34,5
25
2003
63
35
25
2004
63.5
35
25
2005
64
35
25
2006
64.5
35
25
2007
65
35
35
οποτεδήποτε
58
-
15
Οποτεδήποτε
65
-
Αν Θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25) μετά την 1-1-2011  
Υπάρχει και η παρακάτω εναλλακτική λύση
Έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν σπουδές, «παιδιά» κλπ. Μαζί με την εξαγορά συνολικά πρέπει να έχουν:  (ο πίνακας αυτός είναι θεωρητικός διότι στην πράξη,  αν το 2010 κάποιος δεν συμπλήρωσε 25 έτη ασφάλισης πριν φτάσει τα 35 έτη ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθεί με 15ετία στο 65ο έτος ηλικίας).
Το 2011 θα πρέπει να έχουν συνολικά 36  έτη ασφάλιση  και ηλικία 58 ετών
Το 2012 θα πρέπει να έχουν συνολικά 37 έτη ασφάλιση  και ηλικία 59 ετών
Το 2013 θα πρέπει να έχουν συνολικά 38  έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
To 2014 θα πρέπει να έχουν συνολικά 39 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
Το 2015 θα πρέπει να έχουν συνολικά 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
**Με λιγότερα έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος ηλικίας**

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

30 οποτεδήποτε

55

Γυναίκες διορισμένες ως και 31-12-1982 Πίνακας 6

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (Α.Ο.Η.)
25
1998
58.5
32,5
25
1999
59
33
25
2000
59.5
33,5
25
2001
60
34
35
2002
60
34,5
15
2003
60
35
15
οποτεδήποτε
60
-
17,5
1998
58,5
25
18
1999
59
25,5
18,5
19
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2000
2001
2002
2003
2204
2205
2006
2207
2008
2009
2010
59,5
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
 πίνακας 6
Αν Θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25) μετά την 1-1-2011
Υπάρχει και η παρακάτω εναλλακτική λύση
Έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν σπουδές, «παιδιά» κλπ. Μαζί με την εξαγορά συνολικά πρέπει να έχουν:  (ο πίνακας αυτός είναι θεωρητικός διότι στην πράξη,  αν το 2010 κάποια δεν συμπλήρωσε 25 έτη ασφάλισης πριν φτάσει τα 35 έτη ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθεί με 15ετία στο  60ο έτος ηλικίας).
Το 2011 θα πρέπει να έχουν συνολικά 36  έτη ασφάλιση  και ηλικία 58 ετών
Το 2012 θα πρέπει να έχουν συνολικά 37 έτη ασφάλιση  και ηλικία 59 ετών
Το 2013 θα πρέπει να έχουν συνολικά 38  έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
To 2014 θα πρέπει να έχουν συνολικά 39 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
Το 2015 θα πρέπει να έχουν συνολικά 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών3.   Π Ι Ν Α Κ Ε Σ
 Άνδρες – Γυναίκες διορισμένοι (ες)  από την 1-1-1983 έως  31-12-1992


Άνδρες διορισμένοι από το 1983 έως 31-12-1992 Πίνακας 7
(αναφέρονται  και στον Πίνακα 5 & 6 Γ.Λ.Κ)

Με 37 έτη ασφάλισης ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ χωρίς όριο ηλικίας
ΚΑΙ με 15ετία στο 65ο
Εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά καθότι κανείς δεν συμπλήρωσε 25ετία πριν το 2008 (1983-25=2008). Επομένως υπάρχουν λιγότερες  εκδοχές:
Α.  Πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος ηλικίας. (25ετία 2008 ή 2009 ή 2010)
Α1 Πλήρη σύνταξη στο 61ο έτος ηλικίας (25ετία το 2011) (μειωμένη 56ο έτος)
Α2 Πλήρη σύνταξη στο 63ο έτος ηλικίας (25ετία το 2012) (μειωμένη 58ο έτος)
Α3 Πλήρη σύνταξη στο 65ο  έτος ηλικίας (25ετία το 2013 και μετά) (μειωμένη 60ο )
Β.  Μειωμένη στο 60ο έτος της ηλικία.      (25ετία 2008 ή 2009 ή 2010)
Τα παραπάνω ισχύουν  και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) από το 1-1-2011 έως και το 2015.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Στην πρωινή εκπομπή του Γ. Αυτιά (4-2-2011) ο Γ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ είπε ότι η εγκύκλιος συνταξιοδότησης των Δημοσίων υπαλλήλων γράφει ότι οι Άνδρες που είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) μέχρι 31-12-2010 δεν μπορούν να κάνουν χρήση της διάταξης αυτής. Π.χ.  Άνδρας με 30 έτη ασφάλισης το 2011 θα έχει μεγαλύτερο όριο ηλικίας από εκείνους που θα συμπληρώσουν 25ετία το 2011 και το 2012.
Σχόλιο του Κώστα Α. Παππά. Το θεωρώ αυτονόητο ότι θα το εφαρμόσουν μόνο για τους ασφαλισμένους που θα συμπληρώσουν 25ετία το 2011 και το 2012 και ΟΧΙ για όσους ήδη έχουν συμπληρώσει 25ετία πριν το 2011.  Αν το επέκτειναν για όλους θα ανατρέπονταν σχεδόν όλα τα νέα όρια ηλικίας του νέου Ν. 3865/2010.

Υπάρχει και η παρακάτω εναλλακτική λύση
 Έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν σπουδές, «παιδιά» κλπ. Για να συνταξιοδοτηθούν σε μικρότερη ηλικία. Μαζί με την εξαγορά συνολικά πρέπει να έχουν: 
Το 2011 θα πρέπει να έχουν συνολικά 36  έτη ασφάλιση  και ηλικία 58 ετών
Το 2012 θα πρέπει να έχουν συνολικά 37 έτη ασφάλιση  και ηλικία 59 ετών
Το 2013 θα πρέπει να έχουν συνολικά 38  έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
To 2014 θα πρέπει να έχουν συνολικά 39 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
Το 2015 θα πρέπει να έχουν συνολικά 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
**Με 15έτη ασφάλιση συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος ηλικίας**
Από τον πίνακα 6 σελ 19

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
30 έτη. Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010

60
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό μετά την 31-12-2010 ισχύουν οι γενικοί όροι.
Το 2011 συνταξιοδοτούνται στο 61ο έτος ηλικίας. (λόγω εξίσωσης Ο.Η ανδρών-γυναικών)
Το 2012 συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος ηλικίας. (λόγω εξίσωσης Ο.Η ανδρών-γυναικών)
Το 2013 συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος ηλικίας. (λόγω εξίσωσης Ο.Η ανδρών-γυναικών)
·         Αυτονόητο είναι, ότι και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια. Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τους υπόλοιπους άνδρες

Γυναίκες  διορισμένες από το 1983 έως 31-12-1992 Πίνακας 8
(αναφέρονται και στον Πίνακα 5 & 6 Γ.Λ.Κ)

Με 37 έτη ασφάλισης ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ χωρίς όριο ηλικίας
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
15
15
15
15
Οποτεδήποτε
Το 2011
Το 2012
Το 2013
60
61
63
65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
35
Μέχρι 31-12-2010
58
ΟΧΙ
25
Μέχρι 31-12-2010
60
55
25
Το 2011
61 (πλήρη)
56
25
Το 2012
63 (πλήρη)
58
25
Το 2013
65 (πλήρη)
60
Σελ 18  πίνακας 5 Τα παρακάτω ισχύουν  και για όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25) από το 1-1-2011 έως και το 2015.
Υπάρχει και η παρακάτω εναλλακτική λύση
 Έχουν τη δυνατότητα εξαγοράσουν σπουδές, «παιδιά» κλπ. Για να συνταξιοδοτηθούν σε μικρότερη ηλικία, αντί των 65 ετών. Μαζί με την εξαγορά συνολικά πρέπει να έχουν: 
Το 2011 θα πρέπει να έχουν συνολικά 36  έτη ασφάλιση  και ηλικία 58 ετών
Το 2012 θα πρέπει να έχουν συνολικά 37 έτη ασφάλιση  και ηλικία 59 ετών
Το 2013 θα πρέπει να έχουν συνολικά 38  έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
To 2014 θα πρέπει να έχουν συνολικά 39 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών
Το 2015 θα πρέπει να έχουν συνολικά 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών

Από τον πίνακα 6 σελ 19

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
30 έτη. Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010

60
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό μετά την 31-12-2010 ισχύουν οι γενικοί όροι.
Το 2011 συνταξιοδοτούνται στο 61ο έτος ηλικίας.
Το 2012 συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος ηλικίας.
Το 2013 συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος ηλικίας.
* Αυτονόητο είναι, ότι και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια. Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τις υπόλοιπες γυναίκες.4.   Π Ι Ν Α Κ Ε Σ
 ΒΑΡΕΑ      Άνδρες – Γυναίκες ΔΗΜΟΣΙΟΙ υπάλληλοι, διορισμένοι (ες)  από την 1-1-1983 έως  31-12-1992

Άνδρες και  γυναίκες  με ΒΑΡΕΑ διορισμένοι (ες) έως 31-12-198 Πίνακας 9

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
25 (άνδρες)
Μέχρι 31-12-2010
58

25 (γυναίκες)
Μέχρι 31-12-2010
53


Άνδρες και  γυναίκες  με ΒΑΡΕΑ διορισμένοι (ες) έως 31-12-198 Πίνακας 10

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
25 (άνδρες)
Μετά το 2011 Οποτεδήποτε
58


25 (γυναίκες)
2011
54


2012
56


2013
585.   Π Ι Ν Α Κ Ε Σ
 Νέοι ασφαλισμένοι (ες)   
 Άνδρες – Γυναίκες ΔΗΜΟΣΙΟΙ υπάλληλοι, διορισμένοι (ες)  μετά την   31-12-1992

Εδώ τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί

15ετία
Άνδρες-γυναίκες
Στο 65ο έτος ηλικίας

25ετία
Άνδρες-γυναίκες
Με ανίκανο παιδί
Στο 50ο έτος ηλικίας

15ετία
Άνδρες-γυναίκες
Με ανήλικο παιδί
Στο 65ο έτος ηλικίας

15ετία
Άνδρες-γυναίκες
Με (3) και άνω παιδία
Στο 65ο έτος ηλικίας

Άνδρες-γυναίκες με 40 χρόνια υπηρεσίας με όριο ηλικίας το 60ο έτος ηλικίας.  Αλλά μέχρι τότε οπωσδήποτε θα αλλάξουν πολλά.   Κώστας Α. Παππάς


Αν στεναχωρηθήκατε με όσα διαβάσατε, μετά τη Συμβουλή διαβάστε την παρακάτω ιστοριούλα να γελάσετε και λίγο.

Συμβουλή:  Πρώτη κίνηση. Πρέπει να βρείτε την ημερομηνία Θεμελίωσης Σύνταξης. Δηλαδή πότε συμπληρώσατε ή θα συμπληρώσετε 25ετή ασφάλιση (7.500 ημέρες εργασίας 300Χ25). Με βάση τη χρονολογία αυτή θα δείτε στους πίνακες πόσα χρόνια πρέπει να υπηρετήσετε και σε ποιο έτος της ηλικίας θα πάρετε σύνταξη. Επίσης θα δείτε ότι πόσα χρόνια ή πόσα ημερομίσθια απαιτούνται για να συνταξιοδοτηθείτε χωρίς όριο ηλικίας. 
Δεύτερη κίνηση. Πρέπει να συντάξετε Αίτηση προς τον ασφαλιστικό σας φορέα να  περιγράψετε τα παραπάνω. Τέλος να ζητήσετε να σας επιβεβαιώσει γραπτώς ο φορέας, αν  με αυτές τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτείστε με  Χ χρόνια Ψ ηλικία και Ω χρόνια  Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Ίσως σήμερα να διαπιστώσετε ότι εμπίπτετε σε μια εύνοια του νόμου που μερικά χρόνια αργότερα θα τα ξεχάσετε και εσείς και οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών φορέων, με τις εκατοντάδες τροπολογίες που ήλθαν και θα επέλθουν.

Για να γίνω ποιο σαφής θα φέρω ένα παράδειγμα. 
1.      Ασφαλίστηκα στο ΙΚΑ το 1986 μέχρι το 1990 συμπλήρωσα 860 ημερομίσθια (2 έτη 10 μήνες και 10 ημερομίσθια).
2.      Στις 20 Νοεμβρίου 1990 διορίστηκα στο Δημόσιο.  Έχω σκοπό να αναγνωρίσω τώρα και 13 μήνες από τη Στρατιωτική μου Θητεία.
 Αν εξαγοράσω τώρα τους 13 μήνες θητεία το Δεκέμβριο 2011 θα έχω συνολικά 25 έτη ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. (21 έτη και 1 μήνες στο Δημόσιο + 2 έτη 10 μήνες ΙΚΑ + 13 μήνες εξαγορά).  Σύμφωνα με τη διάταξη εξίσωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ανδρών-γυναικών κατ εξαίρεση για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, το όριο ηλικίας είναι το 61 έτος της ηλικίας. 
Παρακαλώ να με ενημερώσετε εγγράφως αν με τις παραπάνω προϋποθέσεις συνταξιοδοτούμαι στο 61 έτος της ηλικίας μου, προκειμένω να εξαγοράσω και μέρος της Στρατιωτικής μου θητείας;;;

ΧΧΧΧΧ Παππάς γεννηθείς  στις 25 Μαρτίου 1957.

                      Μαρούσι  2 Μαρτίου 2011
                        Ο ΑΙΤΩΝ
                        ΧΧΧΧΧ Παππάς
    …………. 16070 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται εγγράφως να επιβεβαιώσει ή να αμφισβητήσει.

***Ειδικότερα το 2011 με την αναγνώριση-εξαγορά ετών θα ωφεληθούν πολλοί άνδρες, επειδή το 2011 το όριο ηλικίας των ανδρών κατ εξαίρεση κατεβαίνει απ το 65ο στο 61ο έτος ηλικίας.
***Προσέξτε επίσης με την αναγνώριση – εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης (όσων σας χρειάζονται 1, 2 3, 4 χρόνια) μήπως συμπληρώνετε 25ετία με ανήλικο το 2011. Ειδικότερα οι άνδρες έχουν πολύ μεγάλη ωφέλεια, παίρνουν σύνταξη στο 52ο έτος ηλικίας !   Κώστας Α. Παππάς 7-2-2011.


Διαβάστε επίσης

Αναλυτικοί Πίνακες Θεμελίωσης Δικαιώματος Συνταξιοδότησης, του  Γιώργου Αυτιά.  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΡΙΑΝΗ  21-1-2011, 31-1-2011 και 4-1-2011.
Επιβεβαιωμένοι από εγκυκλίους του Υπουργείου, των ασφαλιστικών ταμείων, την από 26-1-2011 ερμηνευτική εγκύκλιο Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και απόψεις άλλων ειδικών.


Ο μπάρμπα Γιώργος και ο Αρτινός ταξιτζής

Κωμική και ΑΣΤΕΙΑ ιστοριούλα ενός λεβέντη γέροντα του Μπάρμπα Γιώργου

Ο μακαρίτης, ο Γιώργο χαράλαμπο Νάκος, απ το Τυμπά Διχομοιρίου, ήταν ένας χαρισματικός γέρος, ψηλός, ευπαρουσίαστος, έξυπνος, καλαμπουρτζής, χαιρόσουν να τον ακούς να λέει μαραπάδες (διηγείται παλιές ιστορίες) ήταν ένας λεβεντόγερος. Επειδή η γυναίκα του πέθανε πολλά χρόνια πριν απ αυτόν, έμεινε μαζί με την οικογένεια του γιού του Κώστα, πότε στο χωριό και πότε στην Αθήνα. Για όλα είχε άποψη, όλα τάξερε, κυκλοφορούσε στους δρόμους της Αθήνας με μεγάλη άνεση. Παρά τα χαρίσματά του,  συχνά έπεφτε και σε γκάφες.
Το 1972, ένα πρωινό ξεκίνησε απ την περιοχή Ζωγράφου να φύγει για την  Άρτα με το λεωφορείο των 7.  Φτάνοντας στα πρακτορεία, το ρολόι του έδειχνε 7 παρά κάτι, αλλά το λεωφορείο δεν ήταν στην καθορισμένη θέση. Ο μπάρμπα – Γιώργος άρχισε να φωνάζει βροντόφωνα δεξιά – αριστερά,  που πήγε το λεωφορείο της Άρτας, γιατί δεν είναι εδώ. Τον πλησίασε ένας μεσήλικας και του λέει,
-          Μπάρμπα, η ώρα είναι 7 και 5΄ το λεωφορείο για την Άρτα έφυγε στις 7,  αλλά σήμερα είσαι τυχερός.
-          Τι  λες άνθρωπέ μου, πρέπει να περιμένω  εδώ 4 ώρες, για να φύγω με των 11 και είμαι τυχερός;
-          Ναι μπάρμπα τυχερός είσαι, γιατί εγώ είμαι ταξιτζής απ την Άρτα. Θα πληρώσεις σε μένα μόνο το εισιτήριο, στις εφτάμιση  θα φύγουμε και θα φτάσουμε στην Άρτα πριν  το λεωφορείο.
-          Και γιατί δε φεύγουμε τώρα, θα πληρώσουμε κάνα φόρο! Λέει ο μπάρμπα – Γιώργος, αστειευόμενος.
-          Έχω κανονίσει και με δυο άλλους Αρτινούς, θα έρθουν εδώ μέχρι τις εφτάμιση, θα πάρω και εκείνους  στην Άρτα.  Εγώ έχω και κάτι δουλίτσες τώρα, μην απομακρυνθείς απ εδώ και σε χάσω μπάρμπα,  απαντά ο μεσήλικας.  Φεύγει και σε 5 – 6 λεπτά ξανάρχεται λέγοντας,
-          Μπάρμπα  πρόσεχε, σε λίγο θάρθουν  οι  δυο Αρτινοί, μην τους αφήσεις ν απομακρυνθούν και τους ψάχνουμε, πες τους ο ταξιτζής πήγε δίπλα να πληρώσει ένα γραμμάτιο, γυρίζοντας φεύγουμε αμέσως.  Ο μεσήλικας ψάχνοντας τις τσέπες του ξαναλέει, βλέπω δεν μου φτάνουν και τα λεφτά για το γραμμάτιο, μου δίνεις σε παρακαλώ τώρα τις 134 δρχ. για το εισιτήριο;    
Ο μπάρμπα – Γιώργος ανοίγει το πορτοφόλι ,  δίνει 135 δρχ. ο μεσήλικας του επιστρέφει μια δραχμή και πάει να πληρώσει το γραμμάτιο.
Ο μπάρμπα – Γιώργος τους περίμενε στο πρακτορείο μέχρι τις οχτώμιση, ύστερα αναβάλλοντας το ταξίδι επέστρεψε στο σπίτι του, στο Ζωγράφο.
Ο ταξιτζής με τους δυο Αρτινούς, ακόμα πληρώνουν το γραμμάτιο.

Σημειωτέο ότι , τότε τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ ήταν ακριβά, οι 134 τότε δραχμές  είχαν σημαντική αξία, ξεπερνούσαν την αξία των 135 σημερινών ευρώ.  


Η εκπτωτική κάρτα

Την επόμενη χρονιά, μια μέρα, ο μπάρμπα – Γιώργος  λέει στην νύφη του τη Βασίλω. έμαθες ότι κυκλοφορούν κάτι κάρτες για να ψωνίζεις παντού φτηνά;
-           Όχι, απαντά η Βασίλω.
-          Καλά το κατάλαβα εγώ και σου αγόρασα μια. Τις πωλούσε ένα καλό παιδάκι εκεί στην Πλατεία Βάθης. Εξήντα δραχμές έχουν, αλλά εσένα μπάρμπα θα στην αφήσω ένα πενηντάρικο, να ψωνίζετε όλοι στην οικογένεια φτηνά. Είναι οικογενειακή, στο φούρνο, στο μπακάλη και σ όλα τα καταστήματα θα τη δείχνετε και θα σας κάνουν έκπτωση 10%. Αυτή είναι η κάρτα, πάρτην.
-          Εγώ δεν τη θέλω,  κράτα την.
-          Τι να την κάνω εγώ; Για σένα την αγόρασα, να ψωνίζεις στο μπακάλη φτηνότερα.   
-          Πατέρα,  πάλι σε κορόιδεψαν,  δεν υπάρχουν τέτοιες κάρτες.
-          Κανένας δε με κορόιδεψε, η κάρτα το γράφει απάνω καθαρά,«με την κάρτα αυτή δικαιούσθε έκπτωση 10% σ όλα τα καταστήματα» , διάβασέ την και εσύ.
-          Δείξ την πρώτα στο μπακάλη που ψωνίζουμε και μετά τα ξανασυζητά με, απάντησε η Βασίλω.
Ο μπάρμπα – Γιώργος την έδειξε στο μπακάλη και σε δυο άλλα  καταστήματα για να πεισθεί ότι το παιδάκι της Πλατείας Βάθης, ήταν ένας άλλος μικρός απατεωνίσκος.   3 σχόλια:

 1. (Παράδειγμα συνταξιοδότησης)

  ΠΡΟΣ:
  Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
  Κάνιγγος 29 ΑΘΗΝΑ

  Ασφαλίστηκα για πρώτη φορά στο ΙΚΑ το Δεκέμβρη 1982. Από την 1η Δεκέμβρη 1982 ως τον Αύγουστο 1989 εργάστηκα κατ αρχήν σε Τεχνικό Γραφείο και στη συνέχεια σε ιδιωτικό Βρεφονηπιακό σταθμό. Κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο έχω 1.353 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. ήτοι 4 έτη 6 μήνες 3 ημέρες.

  Από την 14η Σεπτεμβρίου 1989 προσλήφτηκα στο Δημόσιο ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός. Με το 1582/28.8.92 ΦΕΚ μονιμοποιήθηκα ως νηπιαγωγός.

  Στις 14 Σεπτεμβρίου 2010 συμπλήρωσα 21 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο. Αν προσθέσω τα 4 έτη 6 μήνες 3 ημέρες του ιδιωτικού τομέα ασφάλισης στο ΙΚΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ είχα ξεπεράσει τα 25,5 έτη ασφάλισης. Το Σεπτέμβριο 2010 είχα ταυτόχρονα και ανήλικο παιδί.

  Συνεπεία των ανωτέρω προϋποθέσεων, έχω την άποψη ότι το 2010 είχα θεμελιώσει ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, για άμεση συνταξιοδότηση στην ηλικία των 50 ετών.
  Το Μάιο 2012 συμπληρώνω το 50ο έτος της ηλικίας μου και πιστεύω ότι έχω το δικαίωμα μετά τον Ιούνιο 2012 να καταθέσω αίτηση για ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ.

  Τέλος παρακαλώ να μου απαντήσετε εγγράφως αν μετά τον Ιούνιο 2012, έχω πράγματι το δικαίωμα να καταθέσω αίτηση για συνταξιοδότηση. Επίσης με πληροφορήσετε αν έχω δικαίωμα αναγνώρισης – εξαγοράς πλασματικών ετών, παιδιών, σπουδών κλπ για βελτίωση της ΣΥΝΤΑΞΗΣ.


  Η ΑΙΤΟΥΣΑ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Η προφορική απάντηση της υπαλλήλου στο Γ.Λ.Κ. ήταν:
  Πράγματι, επειδή στις 31.12.2010 με τη διαδοχική ασφάλιση (ΙΚΑ) είχατε συμπληρώσει 25ετία με ανήλικο παιδί, όταν συμπληρώσετε το 50ο έτος της ηλικίας σας δικαιούστε ΣΥΝΤΑΞΗ.
  Επειδή συμπληρώσατε συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν την 1-1-2011 δεν έχετε δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών ετών.

  Πρέπει όμως να γνωρίζεται και την εξής λεπτομέρεια:
  ΕΠΕΙΔΗ έχετε διαδοχική ασφάλιση το μεν Δημόσιο στην ηλικία των 50 ετών δίνει πλήρη σύνταξη, ενώ το ΙΚΑ δίνει πλήρη στο 55ο έτος και μειωμένη στο 50ο έτος ηλικίας. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία συνταξιοδότησης θα σας αποσταλεί έγγραφο με το ερώτημα « για τα 4,5 έτη που έχετε στο ΙΚΑ προτιμάτε την αναλογία να την πάρετε μειωμένη στην ηλικία των 50 ή να την πάρετε πλήρη στην αναλογία των 55 » ;
  Τι σημαίνει αυτό; Ο Κώστας Παππάς απαντά με παράδειγμα: Έστω ότι η νηπιαγωγός καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης όταν συμπληρώσει 28,5 έτη ασφάλισης. Υποθέτω ότι για τα 28,5 έτη η σύνταξη είναι 1.200 ευρώ. Το Δημόσιο καταβάλει στην ηλικία των 50 ετών το ποσό:
  1.200Χ24:28,5= 1010 ευρώ. Το ΙΚΑ 1.200Χ4,5:28,5= 190 ευρώ στην ηλικία των 55 και 133 στην ηλικία των 50 ετών. Άρα στην ηλικία των 50 η σύνταξη διαμορφώνεται 1010+133=1.143 ευρώ. Στην άλλη περίπτωση παίρνει 1.010 ευρώ μέχρι τα 55 και 1.200 μετά την ηλικία των 55 ετών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Ασφάλισης Μητέρων

  Έχει εφαρμογή από 03/ 04/ 2008. Σχετική η εγκύκλιος 10/09.

  Με τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 παρέχεται η δυνατότητα στη μητέρα που είναι ασφαλισμένη από δικό της δικαίωμα σε κάθε ασφαλιστικό φορέα πλην ΟΓΑ, να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο για κάθε παιδί που αποκτά από 01/01/2000 και εφ’ εξής. Ο αναγνωρισμένος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση* συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε πλήρη σύνταξη γήρατος ή για προσαύξηση της σύνταξης.

  – Το δικαίωμα αναγνώρισης παρέχεται και στον ασφαλισμένο πατέρα εφόσον το σχετικό δικαίωμα δεν ασκείται από τη μητέρα (Ν.3655/08 άρθρο 141).
  – Αρμόδια υπηρεσία για την αναγνώριση είναι το τμήμα ασφάλισης της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης.
  Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα 5 έτη και εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών (μέχρι 3) που αποκτώνται από την παραπάνω ημερομηνία και όχι από τον συνολικό αριθμό των τέκνων μιας οικογένειας.
  Συγκεκριμένα αναγνωρίζεται:
  • ‘Eνα (1) έτος για το πρώτο παιδί.
  • Δύο (2) επιπλέον έτη για το δεύτερο
  • Δύο (2) επιπλέον έτη για το τρίτο παιδί.
  Το ποσό για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου βαρύνει τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

  * Δεν λαμβάνεται υπ’ όψη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων:
  1) 37 έτη ασφάλισης άνευ ορίου ηλικίας.
  2) 15 έτη ασφάλισης και 65ο έτος ηλικίας (Παλαιοί και Νέοι ασφαλισμένοι).
  3) 11 1/2 έτη ασφάλισης και 65ο έτος ηλικίας (Παλαιοί και Νέοι ασφαλισμένοι).
  4) Για τα 20 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για μητέρες ανηλίκων-αναπήρων τέκνων που συνταξιοδοτούνται στο 55ο έτος ηλικίας (Νέοι ασφαλισμένοι).
  5) Για τα 25 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω χωρίς όριο ηλικίας.
  Πηγή: http://www.disabled.gr/lib/?p=22889

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 4 Νοεμβρίου 2012. Σε σημερινή εκπομπή ο Γιώργος Ρωμανιάς επεσήμανε ότι, όλους τους Δημοσίους υπαλλήλους που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2012 δεν τους αγγίζουν τα ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.
  Απλά όσοι συμπληρώνουν 25ετία μέχρι 31-12-2012 δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Επί πλέον μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους και να συνταξιοδοτηθούν χωρίς βιασύνη, όποτε εκείνοι το αποφασίσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος