Καλώς ήρθατε!!!

Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!

ύτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)


Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Οι συνταξιούχοι άνω των 70 ετών δεν είναι απαραίτητο να κάνουν αίτηση προκειμένου να λάβουν το κοινωνικό επίδομα.


Αν ανατρέξετε στη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «συχνών ερωτήσεων»  θα βρείτε  την παρακάτω ερώτηση- απάντηση.   

    9. Εάν είμαι άνω των 70 ετών και δεν έχω πρόσβαση σε υπολογιστή, είναι απαραίτητο να κάνω αίτηση;


Εάν είστε άνω των 70 και λαμβάνετε σύνταξη ή το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης. Εφόσον πληρείτε τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το κοινωνικό μέρισμα θα σας καταβληθεί αυτόματα στο λογαριασμό στον οποίο λαμβάνετε τη σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αυτόματη καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφορά μόνο σε όσα νοικοκυριά αποτελούνται από ένα μόνο άτομο ή από ένα ζευγάρι και δεν ισχύει όταν υπάρχουν και άλλα μέλη στο νοικοκυριό.Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Κοινωνικό μέρισμα 2017


Ποιοι θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα

Το ποσό των 720 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν το Δεκέμβριο σε 3,4 εκατομμύρια νοικοκυριά ως κοινωνικό μέρισμα.

Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος θα διανεμηθεί με τη μορφή μιας εφάπαξ έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης σε άγαμους φορολογούμενους, έγγαμους χωρίς παιδιά και οικογένειες με παιδιά, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Άγαμοι:
με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 450 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 3.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 350 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 6.000 ευρώ έως 9.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 250 ευρώ.

Έγγαμοι χωρίς παιδιά:
με ετήσιο εισόδημα έως 4.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 675 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 5.501 ευρώ έως 9.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 525 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 9.001 ευρώ έως 13.500 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 375 ευρώ.

Έγγαμοι με ένα παιδί:
με ετήσιο εισόδημα έως 5.250 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 787,5 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 5.251 ευρώ έως 10.500 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 612,5 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 10.501 ευρώ έως 15.750 θα λάβουν μέρισμα 437,5 ευρώ.

Έγγαμοι με δύο παιδιά:
με ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 900 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 700 ευρώ
με ετήσιο εισόδημα από 12.001 έως 18.000 ευρώ θα λάβουν μέρισμα 500 ευρώ.

Για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλια τέκνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20.250 ευρώ.
Για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα με τέσσερα ανήλικα τέκνα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 22.550 ευρώ.
Για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα το ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 27.000 ευρώ.

Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε νοικοκυριού προκειμένου να κριθεί εάν αυτό δικαιούται κάποιας άλλης κοινωνικής παροχής καταβαλλόμενης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.


α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ της παρ. 4. Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.


Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα 2017 μέσω του Taxisnet, όπως και πέρσι, μέσα στις επόμενες ημέρες, όταν και θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα. newsbomb.gr

Πηγές:  https://frappetime.gr   & http://www.enikos.gr.Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Η βοηθός του ουρολόγου - ανέκδοτοΈνας άντρας πάει επίσκεψη στον ουρολόγο του. Εκεί τον υποδέχεται μία ψηλή, ξανθιά Βοηθός, πολύ καθώς πρέπει σε όλα της…
Καλησπέρα σας. Να έχω ένα πρόβλημα στο… μου και θέλω να το δει λίγο ο γιατρός.

Περάστε στο δωμάτιο να ξεντυθείτε και έρχεται ο γιατρός σε λίγο.

Μπαίνουν λοιπόν μαζί στο δωμάτιο και αρχίζει σιγά σιγά να ξεντύνεται.

– Τι πρόβλημα έχετε ακριβώς, μήπως θα μπορούσα να σας βοηθήσω; (Τον ρωτάει η Νοσοκόμα)

Να σας δείξω, αλλά υποσχεθείτε μου ότι δε θα γελάσετε.

Ξεχνάτε ότι είμαι επαγγελματίας; Στα 10 χρόνια που εξασκώ αυτό το επάγγελμα ποτέ μου δεν έχω γελάσει σε βάρος ασθενή, απαντάει η βοηθός.

– Καλά τότε, του λέει ο άντρας, και βγάζει το παντελόνι του, αποκαλύπτοντας το μικρότερο μόριο που είχε δει η Νοσοκόμα στη ζωή της. Είχε το μέγεθος μιας μπαταρίας του τηλεκοντρόλ ΑΑΑ.Ανίκανη να ελέγξει τον εαυτό της, αρχίζει να χαχανίζει και το χαχανητό της γρήγορα εξελίσσεται σε υστερικό γέλιο. Μετά από 10 λεπτά καταφέρνει να σταματήσει και να ανασυγκροτηθεί.

– Σας ζητώ συγνώμη, του λέει. Αλήθεια. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Στο λόγο μου σαν νοσοκόμα και σαν γυναίκα, υπόσχομαι ότι δε θα ξανασυμβεί. Πείτε μου τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα;

-Με τσίμπησε μία Μέλισσα και έχει πρηστεί!Σε δευτερόλεπτα η Νοσοκόμα, είχε γίνει Καπνός…

Πηγή:  olagossip.gr

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Εξωγήινοι


Θα με ρωτήσετε πιστεύετε στους εξωγήινους;

     Εγώ,  τίποτα δεν πιστεύω μετά βεβαιότητας, αλλά και τίποτε δεν απορρίπτω.  Τα μυστήρια  του σύμπαντος είναι ανεξερεύνητα. Οι  επιστημονικές  γνώσεις  γι αυτό, είναι και  θα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. (έχουμε 200 τρις γαλαξίες). 

   Στη συνέντευξη που θα δείτε στο βίντεο, δεν μιλάει ένας τυχαίος επιστήμονας, αλλά ένας κορυφαίος επιστήμονας.  Ο Οίλιαμ Τόμκιγκς είναι μηχανικός  αεροδιαστημικής,  συνεργάστηκε με το ναυτικό, αεροπορικές εταιρίες και  τη ΝΑΣΑ στα προγράμματα ΚΡΟΝΟΣ & ΑΠΟΛΟΝ. 


   


    Οι επικεφαλείς προγραμμάτων της ΝΑΣΑ δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν τα μυστικά των γνώσεών τους, αλλά είναι βέβαιο ότι σε προσωπική βάση τα συζητούν μεταξύ τους,  προκειμένου να έχουν μια βαθύτερη προσωπική γνώση των μυστηρίων του σύμπαντος.  Επομένως τα όσα αναφέρει για τους εξωγήινους ο Οίλιαμ Τόμκιγκς,  προφανώς δεν είναι προσωπικές γνώσεις, αλλά  γνώσεις και άλλων κορυφαίων επιστημόνων της ΝΑΣΑ, που αυτονόητο είναι ότι δεν επιτρέπεται να κατονομάσει.  Γι αυτό δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα στα λεγόμενά του.

    Στο βίντεο κώδικας μυστηρίων (1η Αυγούστου 2017) ακούστε μόνο τα 13 τελευταία λεπτά. Η συνέντευξη   Οίλιαμ Τόμκιγκς αρχίζει στα 1.08΄  και τελειώνει στα 1.21 λεπτά.  (υπάρχει μετάφραση στα Ελληνικά).
Όσοι είστε περίεργοι σαν εμένα  κάντε κλικ  εδώ και απολαύστε την.        Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Τα κοράκια θα καθαρίσουν το Άμστερνταμ από τα αποτσίγαρα!

Πιστεύω εννοούν τις κουρούνες, διότι ο κόρακας διαφέρει λίγο και είναι σπάνιο είδος.  Και έχουμε τόσες πολλές κουρούνες στην Καλεντίνη, θα πρέπει να τις βάλουμε να κάνουν δουλειές, μιας και εμείς τις (δουλειές) τις  παρατήσαμε !!!!
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκαίνια νέου Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έλλειπε   Σήμερα 30.09.2017 και ώρα 12.00΄ στην έδρα του Δήμου,  Άνω Καλεντίνη,  έγιναν τα εγκαίνια του νέου Αστ. Τμήματος Γ. Καραϊσκάκη. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, ο υπουργός προστασίας του πολίτη  Νίκος Τόσκας,  ο Αρχηγός Αστυνομίας Κων. Τσουβάλας,  ο Γενικός Περιφερειακός Αστ. Διευθυντής Κώστας Σκούμας και σύμπασα η ηγεσία της Αστυνομίας Ηπείρου.  Επίσης παρευρέθη η ηγεσία του κλήρου,  η πολιτική ηγεσία, ο βουλευτής Άρτας Βασίλης Τσίρκας,  Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, σύμβουλοι  και λίγοι κάτοικοι του Δήμου, "λιγότεροι απ ότι σ ένα πανηγύρι με κλαρίνα".

Στη συνέχεια  Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη θα παραθέσει γεύμα  σε ταβέρνα της Άνω Καλεντίνης,  περίπου τα 60 άτομα. 
   
Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

..... Κι εγώ θ ανταποκριθώ.


Εκεί στο Νοσοκομείο Άρτας άκουσα κάτι που μου άρεσε πολύ.

Συζητώντας για τα φακελάκια των γιατρών, η Βαγγελιώ Παππά-Ανδρέου, του συχωρεμένου Στέφου Παππά η κόρη  λέει:
Έχω ασχοληθεί τόσες φορές με αυτά, που για την προσέγγιση του γιατρού έμαθα και το ποιηματάκι! 

«Σας παρακαλώ γιατρέ μου να αναλάβετε  προσωπικά εσείς (την εγχείρηση ή τη Θεραπεία)  του   π.χ. Κώστα κι εγώ θ ανταποκριθώ!».    

Απλά, επιστημονικά και ξεκάθαρα! 

Καλό θα είναι όσοι σκοπεύετε να δώσετε Φακελάκι να μάθετε και σεις την Επιστημονική προσέγγιση του γιατρού, σε επιστήμονα θ απευθυνθείτε …. Μη σας πιάσει και αδιάβαστους !!! 

ΣΧΟΛΙΟ:  Ελπίζω να μη σας πει "Πέσε τώρα τόσα ...... κι άστα αυτά. 

Κώστας Α. Παππάς    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017  

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Ο Άγιος Φανούριος καθοδηγεί τη σκέψη μας

Θα με ρωτήσετε,
Πιστεύεις στα θαύματα; Έχεις δει θαύματα;
Ναι πιστεύω.
Αναμφισβήτητα αλλά σπάνιες φορές συμβαίνουν πράγματα που η επιστήμη με τους γνωστούς φυσικούς νόμους δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και το απίθανο αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται, αυτό εγώ το αποκαλώ θαύμα.
Ναι, έχω δει ελάχιστες φορές, τρείς; τέσσερες;   Μετά από προσευχή  μου συνέβη κάτι απίθανο. Πιο πιθανό θα ήταν να πιάσω το jackpot, παρά να βρω  μέσα στη θάλασσα κάτι πολύτιμο που έχασα.
Τα σημαντικότερα από  θαύματα που είδα σχετίζονται με τον Άγιο Φανούριο.   Παρακάτω θα σας περιγράψω ένα από αυτά.

Η αλυσίδα, ο Σταυρός και η Παναγίτσα.
Στην αλυσίδα-Σταυρό της μάνας μου, 
πρόσθεσα και την Παναγίτσα της πεθεράς μου.  
 Το καλοκαίρι του 2010,  σε μια βραχώδη περιοχή των Χανίων Κρήτης, Γορδέλη Κεφαλά, κάνοντας το μπάνιο μου, εντόπισα ένα κοπάδι αθερίνες. Βγαίνω στην ακτή,  παίρνω  το αθερινόδυχτο  και ξαναβούτηξα   στη θάλασσα. Κολυμπώντας περί τα 100 μέτρα και πλησιάζοντας το σημείο που είχα δει τις αθερίνες, διαπίστωσα ότι η αλυσίδα του σταυρού, που φορούσα στο λαιμό  μου, που ξέχασα να βγάλω πριν βουτήξω στη θάλασσα, ξεκούμπωσε και κώλυσε  στο δίχτυ.  Πιο κάτω ξέχωρα, πάλι πάνω στο δίχτυ κωλημένος, ήταν ο  σταυρός μου. Η  Παναγίτσα που συνόδευε το σταυρό μου δεν υπήρχε  ΠΟΥΘΕΝΑ. Έπιασα προσεκτικά με το ένα μου χέρι το σταυρό και την αλυσίδα και κολυμπώντας βγήκα στην πλησιέστερη ακτή. Αφού τοποθέτησα την αλυσίδα και το σταυρό σε ασφαλές σημείο, άρχισα να κάνω βουτιές προκειμένου να βρω την Παναγίτσα, η οποία ήταν και πολύ μεγάλης συναισθηματικής αξίας για εμένα.

 Που να βρεις την χρυσή Παναγίτσα στην άβυσσο!  Κάτω στο βυθό, σε βάθος 2,5 ως 3 μέτρα,  ήταν χαράδρες, μεγάλες πέτρες,  μικρές γυαλιστερές πετρίτσες  και λευκά γυαλιστερά  χαλίκια. Αν έλεγα σε κάποιον,  ότι κάπου εδώ, μέσα στη θάλασσα,  έχασα ένα χρυσαφικό και θα ψάξω να το βρω, ΤΡΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣ ΣΕ ΒΑΦΤΗΣΕ, θα σου απαντούσε. Τις στρογγυλεμένες πέτρες που ήταν μεγαλύτερες απ τη γροθιά μου τις έβλεπα καθαρά με τη μάσκα που φορούσα, τις πιο μικρές και τα χαλικάκια, απλώς τα έβλεπα να λαμπυρίζουν τρεμοσβήνοντας στο ελαφρό κυματάκι της θάλασσας.  Όπου λαμπύριζε κάτι πιο πολύ,  έκανα βουτιές, αλλά δυστυχώς δεν ήταν η Παναγίτσα, ήταν αστραφτερά χαλικάκια.
Μετά από 20 λεπτά της ώρας βγήκα στην ακτή για ξεκούραση, εκεί θυμήθηκα και τον Άγιο Φανούριο, που πολλά χρόνια είχα να του ζητήσω κάτι πολύ σημαντικό.  Έκανα τρεις φορές το σταυρό μου και ζητώντας τη βοήθειά του  έταξα στον ΑΓΙΟ ένα κεράκι.   Καθάρισα τη μάσκα μου και ξανάπεσα.  Προχωρώντας σιγά – σιγά παρατηρούσα στο βυθό τα πετραδάκια και χαλίκια του βυθού να λαμπυρίζουν.  Πέρασαν περισσότερα από 3 λεπτά όταν παρατήρησα,  πως σε κάποιο σημείο κάτι λαμπύρισε περισσότερο. Σταμάτησα, χαλίκι λαμπερότερο  θα ήταν σκέφτηκα, αλλά ας κάνω και την πρώτη μου βουτιά. Βουτώντας όταν πλησίασα στο μισό μέτρο άρχισα να διακρίνω ότι αυτό που λαμπύριζε περισσότερο ήταν η χρυσή ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ.
Για  μένα αυτό ήταν το τρίτο ΘΑΥΜΑ του ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ !!!
Προσπάθησα να περιγράψω το γεγονός με κάθε ακρίβεια. Δεν έχω κανένα λόγο να πω ψέματα. Όποιος θέλει με πιστεύει.

Θα μπορούσε να ψάχνω για ώρες, χωρίς να περάσω καμία φορά από το σημείο εκείνο. Το να ψάξεις 80-100 μέτρα, δυο περίπου στρέμματα μέσα στη θάλασσα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.   Θα μπορούσε να περάσω και δεκάδες φορές από το σημείο εκείνο, χωρίς να δω τη στιγμιαία λάμψη απ το κυματάκι της θάλασσας.
Άρα η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι μετά το τάμα,  κάτι με καθοδηγούσε, που εγώ δεν το αντιλαμβανόμουν. Αυτό το «κάτι» με έστειλε εκεί που ήταν η Παναγίτσα!!!

Στο διπλανό σύνδεσμο αναφέρονται και τα άλλα δυο θαύματα. https://www.facebook.com/notes/kapaka-pappas/thaumata-agios-phanourios/437303567718  κλικ  Εδώ Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Ιόνια οδός ιστορικό


Η Ιόνια οδός (αυτοκινητόδρομος Α5)  έχει μήκος 196 χλμ. Ξεκινά – ενώνει τη Γέφυρα Ρίου -  Αντιρρίου  και καταλήγει – ενώνεται με την Εγνατία οδό στα Ιωάννινα.  Αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής οδού 951 (Ε951).

Το έργο δημοπρατήθηκε το 2006 και ξεκίνησε το 2007, με κατασκευάστρια εταιρία τη Νέα οδό.
ΤΟ ΒΗΜΑ  15/03/2007.   …..   Αυτά προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου για την κύρωση της σύμβασης για την κατασκευή της Ιονίας οδού, που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. ΓιώργοςΣουφλιάς. Μετά την κύρωση από τη Βουλή θα αρχίσουν εντός του Μαΐου οι εργασίες κατασκευής του έργου από την ανάδοχο κοινοπραξία Ηellenic Αutopistas, στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες Cintra SΑ, ΓΕΚ ΑΕ, Dragados SΑ και Τέρνα ΑΕ. Το έργο θα ολοκληρωθεί το 2013.

*Η παράκαμψη Άρτας μήκους 9 χλμ. δόθηκε στην κυκλοφορία το 2003.

*Η Παράκαμψη Αγρινίου μήκους 34 χλμ. δόθηκε στην κυκλοφορία στις  28 Μαΐου 2009. 

*Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, παραδόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα Άγιος Δημήτριος Σελλάδες μήκους 8 χλμ.
*Η Γέφυρα Αγίου Δημητρίου Άρτας παραδόθηκε στις 22-11-2013.

Διακοπή χρηματοδότησης
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ …..  Ιανουάριος 2011.   Όπως προκύπτει από τη συνέντευξη του κ. Μαγκριώτη από το Δεκέμβριο 2010 η  διακοπή  η χρηματοδότησης των παραχωρησιούχων από τις δανείστριες τράπεζες είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή όλων των μεγάλων οδικών έργων, μεταξύ των οποίων είναι και η Ιόνια οδός.    ….   

ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  …….   29-4-2011.  Στην Ιόνια οδό όπως και οι περισσότεροι παρατηρήσατε, με τις Πασχαλινές μετακινήσεις, δεν κουνιέται φύλο. Μόνο εκεί στον Άγιο Δημήτριο Άρτας, με ρυθμό χελώνας, προσπαθούν να κατασκευάσουν τη γέφυρα.  Φαίνεται το ευχολόγιο του υφυπουργού Μαγκριώτη  δεν έφερε αποτελέσματα  …….

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ
……..   Στη σημερινή  εκπομπή MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, προσκεκλημένος ήταν και ο υπουργός Μεταφορών & υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις των δημοσιογράφων Μανώλη Αναγνωστάκη – Ιορδάνη Χασαπόπουλου.
Αναφερόμενος στα μεγάλα έργα οδοποιίας  τόνισε ότι εντός ολίγων ημερών οι αναθεωρημένες συμβάσεις των οδών  ΟΛΥΜΠΙΑ, ΙΟΝΙΑ & Ε65 θα κατατεθούν για ψήφιση στη βουλή.   Όλα έχουν συμφωνηθεί με τις τράπεζες, την Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων και τις κατασκευαστικές εταιρίες. 

*Το τμήμα Κουβαράς – Αμφιλοχία μήκους 25 χλμ. παραδόθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2016.

*Το τμήμα Φιλιππιάδα – Πέρδικα μήκους 36 χλμ.  παραδόθηκε στις 22-2-2017. 

*Το τμήμα Κεφαλόβρυσο ως και τη Σήραγγα τις Κλόκοβας 36 χιλμ.  παραδόθηκε στις 12-4-2017.

* 1η Ιουνίου 2017, παραδόθηκε το μικρό τμήμα Αντίρριο - σήραγγα Κλόκοβας μήκους 7 χλμ.
* Στις  26 Ιουλίου 2017  παραδόθηκε το τμήμα έξοδος  Αμφιλοχίας -  Σελλάδες μήκους 27 χλμ.

 * Στις 3 Αυγούστου 2017 με την παράδοση του τελευταίου τμήματος  Πέρδικας – Εγνατίας οδού  μήκους 14 χλμ. πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού μήκους 196 χλμ.

Στα εγκαίνια παράδοσης των τμημάτων παρίστατο ο υπουργός υποδομών Χρήστος Σπίρτζης.  Τα Τελικά εγκαίνια θα κάνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017.  

Τέλος καλό όλα καλά.
Κώστας Α. Παππάς.     ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   2017

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Νικηφόρος Κλίνης, ο πιο έντιμος υπάλληλος-στέλεχος των ΕΛ-ΤΑ.


      Ο Νικηφόρος κατάγεται από το Ρέθυμνο,  πτυχιούχος ΑΕΙ,  για πολλά χρόνια υπηρέτησε στη Διεύθυνση Οικονομικών ΕΛΤΑ, ως τομεάρχης - προϊστάμενος του τομέα μισθοδοσίας υπαλλήλων ΕΛ-ΤΑ.

     Όταν το Φεβρουάριο  1994 μετατέθηκα στη Διεύθυνση Οικονομικών ΕΛ ΤΑ, κάποιοι συνάδελφοι σε φιλικό στυλ μου είπαν «εδώ οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλές, περνάμε  καλά, Μόνο να προσέχεις την συμπεριφορά σου στον Νικηφόρο Κλίνη, ο Νικηφόρος είναι παράξενος!».

    Εγώ ανήκα σε άλλο τομέα και γι αυτό με το Νικηφόρο δεν είχα επικοινωνία. Μόνο το πρωί πολλές φορές συναντιόμασταν μπροστά στο γραφείο της γραμματείας και χτυπούσαμε τις κάρτες παρουσίας μας. Συνήθως και οι δυο πηγαίναμε στη δουλειά 15-20 λεπτά πριν την έναρξη του ωραρίου και σε κάθε συνάντηση απλώς ανταλλάσαμε μια «καλημέρα».

    Ίσως πέρασαν 3  χρόνια,  όταν βγαίνοντας απ το ασανσέρ, είδα το Νικηφόρο να με ακολουθεί βγαίνοντας από άλλο ασανσέρ.  Εκείνη τη φορά ήθελα να χτυπήσω μαζί με τη δική μου κάρτα και την κάρτα ενός άλλου συναδέλφου. Προχωρώντας σκεπτόμουν τι πρέπει να κάνω με τη ξένη κάρτα.  Το φρονιμότερο ήταν  να χτυπήσω πρώτα μόνο τη δική μου και να επιστρέψω αργότερα να χτυπήσω την κάρτα του συναδέλφου.   
Αποφάσισα  το αντίθετο και χτύπησα και τις δυο κάρτες μαζί.  
Ο Νικηφόρος χτυπώντας τη δική του κάρτα ρώτησε:
-Γιατί Κώστα χτύπησες και την κάρτα του Κίτρα;  Δεν είδες ότι ερχόμουν πίσω σου;
-Σε είδα Νικηφόρε, αλλά θεώρησα ανέντιμο, να επιστρέψω και να τη  χτυπήσω κρυφά μετά από 5 λεπτά! 
-Συμφωνώ απόλυτα, αλλά ημείς οι συνεπείς που τηρούμε το ωράριο, αν χτυπάμε τις κάρτες κάποιων άλλων, τότε δεν τους διευκολύνουμε να παραβιάζουν το ωράριό τους;   Αν δεν χτυπήσει κανένας από εμάς την κάρτα του Κίτρα, τότε δεν θα αναγκαστεί να έρθει μόνος του να τη χτυπήσει;
-Και εγώ συμφωνώ απόλυτα Νικηφόρε και σε διαβεβαιώνω ότι την κάρτα του Κίτρα εγώ δε θα την ξαναχτυπήσω.
Ο Νικηφόρος έδειξε φανερά ικανοποιημένος  και με τις δυο μου απαντήσεις.
Από τότε και ύστερα όταν συναντιόμασταν τα πρωινά, έδειχνε οικειότητα και εκτίμηση.  Με τον ίδιο τρόπο του συμπεριφερόμουν και εγώ.

  

   Ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή 
     Κατά το έτος 1998, η Διοίκηση ΕΛΤΑ ανέθεσε  στο Νικηφόρο για ένα χρόνο, καθήκοντα Διευθυντή.
Όταν πήγα στο γραφείο του να τον συγχαρώ τον αποκάλεσα Διευθυντή.
Αφού με ευχαρίστησε και  ανταπέδωσε τις ευχές είπε:
-Κώστα,  μεταξύ μας δεν άλλαξε τίποτα. Μπαίνοντας στο γραφείο μου πριν σου πω κάθισε,  θα καθίζεις στην καρέκλα απέναντί μου. Όταν είμαστε οι δυο μας, θα με αποκαλείς όπως πάντα,  Νικηφόρε και  όχι κ. Διευθυντά.  

 Ειδικές σχολικές άδειες
    Όταν πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο να ενημερωθούμε απ τους δασκάλους για την πρόοδο των παιδιών μας, η Υπηρεσία μας δικαιολογούσε μία ημέρα ειδική άδεια, με την προϋπόθεση ο δάσκαλος να μας χορηγεί βεβαίωση ότι την ημέρα εκείνη πήγαμε στο σχολείο για ενημέρωση.  Ο εκάστοτε δάσκαλος δεν έδινε τη βεβαίωση γιατί δεν είχε αρμοδιότητα και σε παρέπεμπε στο διευθυντή του σχολείου. Ο διευθυντής έλεγε, κανείς άλλος δε μας ζήτησε τέτοια βεβαίωση, αλλά κάνε μια αίτηση σήμερα  και πέρνα σε μια βδομάδα να πάρεις τη βεβαίωση. Για να μη πάω  και δεύτερη μέρα στο σχολείο, προτιμούσα να χάσω την ειδική άδεια της μιας ημέρας.
Επί Κλίνη Διευθυντή, πήγα στο σχολείο, δηλώνοντας  μια ημέρα σχολική άδεια, αλλά δεν κατάφερα να πάρω αυθημερόν και την περιβόητη βεβαίωση!
Η συνάδελφος Γκέλυ, υπάλληλος της Γραμματείας,  μου ζητούσε επίμονα τη βεβαίωση.  
Μια λοιπόν ημέρα, πρωί-πρωί βλέποντας το Νικηφόρο ευδιάθετο μπήκα στο γραφείο του.  

-Καλημέρα Νικηφόρε λέω και κάθομαι στην καρέκλα.  Έχω πρόβλημα με τη βεβαίωση του σχολείου. Εξηγώντας το πρόβλημα συνεχίζω:
Εκείνοι της Διοίκησης καθώς και οι συνδικαλιστές που προσυπέγραψαν την διάταξη στη συλλογική σύμβαση ήταν   ΟΛΟΙ ΓΛΥΦΤΕΣ !   Στέλνουν τους γονείς να γλύφουν τους δασκάλους, τους διευθυντές, και αφού αλληλογλυφτούν όλοι, παίρνει  ο πατέρας μια ημέρα ειδική άδεια το Χρόνο.
Εγώ τέτοια δεν τα κάνω. Αν θέλεις μου δίνεις μια ημέρα σχολική άδεια, αν δεν θέλεις μη μου δώσεις, θα πάρω μια ημέρα κανονική άδεια για να καλύψω την απουσία μου.
Ο Νικηφόρος σηκώνει το τηλέφωνο και λέει στη γραμματέα. 
-Γκέλυ, όσο  είμαι εγώ  Διευθυντής, δεν θα ζητάς από κανένα υπάλληλο βεβαίωση από το δάσκαλο. Όσοι σου φέρνουν καλώς, αλλά και όσοι δεν σου φέρνουν θα προωθείς τις άδειές τους  και θα τις  υπογράφω χωρίς βεβαίωση δασκάλου!      Υπογραφή εγγράφων από το Διευθυντή
    Κάθε έγγραφο συντάσσεται πρώτα σε ΣΧΕΔΙΟ από τον «αρμόδιο»  υπάλληλο, ο οποίος παίρνει υπογραφές απ τον τμηματάρχη, τομεάρχη και τέλος απ το Διευθυντή. Πάνω στο ΣΧΕΔΙΟ  όλοι οι υπογράφοντες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν λέξεις ή και φράσεις  κάνοντας κάποιες αλλαγές  του αρχικού  κειμένου.  Βέβαια τον κύριο λόγο διαμόρφωσης-σύνταξης του εγγράφου τον έχει ο εκάστοτε Διευθυντής.  Συνήθως οι Διευθυντές κάπου-κάπου έκαναν στοχευμένες διορθώσεις. Οι τμηματάρχες και οι τομεάρχες σπάνια έκαναν διορθώσεις.
 Έπειτα το ΣΧΕΔΙΟ  δακτυλογραφούνταν από δακτυλογράφους  και το έγγραφο παίρνοντας την τελική του μορφή υπέγραφε μόνο ο Διευθυντής.

    Ο Νικηφόρος, είχε ίσως το ελάττωμα να κάνει πολλές διορθώσεις όχι μόνο στα δικά μου έγγραφα, αλλά στα έγγραφα όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών.  Το ότι έκανε διορθώσεις δεν μας πείραζε, διότι αυτός είχε την τελική ευθύνη σύνταξης των εγγράφων. Εκείνο που όλους ενοχλούσε ήταν ότι έκανε παλιογράμματα, δε μπορούσε η δακτυλογράφος να τα διαβάσει και ζητούσε διευκρινήσεις απ εμάς τους υπαλλήλους που και εμείς δεν μπορούσαμε να διευκρινίσουμε τι έγγραφε.  

    Ένα λοιπόν πρωινό,  που είδα το Νικηφόρο ευδιάθετο, μπαίνω στο γραφείο του και του εκθέτω το όλο πρόβλημα καταλήγοντας:
-Δεν μπορώ να πιστέψω ότι  κανείς από όλους τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης δεν μπορεί να συντάξει έστω και  ένα τέλειο έγγραφο, χωρίς διορθώσεις!  αυτό το παραβλέπω.  Αλλά  το  κυρίως πρόβλημα είναι ότι κάνεις παλιογράμματα, που δε μπορεί να τα διαβάσει ούτε η δακτυλογράφος, ούτε ημείς οι υπάλληλοι.
-Πιστεύεις Κώστα ότι έχω δυο σοβαρά ελαττώματα;  Ρώτησε.
-Το πρώτο ίσως ΕΙΝΑΙ  ελάττωμα, ίσως ΟΧΙ.  Το δεύτερο αναμφισβήτητα είναι ελάττωμα! 
-Καλά θα το δω, είπε και άλλαξε συζήτηση. 

    Τις επόμενες  ημέρες έβλεπα στο φάκελό μου, υπογεγραμμένα τα ΣΧΕΔΙΑ εγγράφων χωρίς καμία διόρθωση.  Μου έκανε εντύπωση.
Μια άλλη ημέρα πάω ένα ΣΧΕΔΙΟ εγγράφου  και κάθομαι στην καρέκλα  να πάρω άμεσα υπογραφή, προφασιζόμενος ότι το έγγραφο «επείγει».
Ο Νικηφόρος το υπογράφει χωρίς να το διαβάσει.  Ρωτώ,
- γιατί δεν το διάβασες;  
- Τα δικά σου δεν τα διαβάζω, γιατί αν τα διαβάσω θα μπω στο πειρασμό να κάνω διορθώσεις και δεν αντέχω τη γκρίνια σου,  απάντησε γελαστός!    
Σε ότι αφορά τους άλλους υπαλλήλους συνέχισε να διορθώνει τα ΣΧΕΔΙΑ τους, προσπαθώντας να κάνει λιγότερες διορθώσεις και καλύτερα γράμματα.     


      Το τέλος της ανάθεσης
    Ο Νικηφόρος ως Διευθυντής ήταν τυπικός, αλλά διατηρούσε  πολύ καλές σχέσεις με το προσωπικό.  Ακόμη και με κάποιους «τεμπέληδες» δε δημιουργούσε προστριβές, αλλά τους κρατούσε σε απόσταση.  Τα στελέχη της Υπηρεσίας και η πλειοψηφία των υπαλλήλων  εκτιμούσαν την επαγγελματική του κατάρτιση, τη σοβαρότητά του,  την εντιμότητά του και τον εύρισκαν  συμπαραστάτη  σε κάθε δίκαιο αίτημα.  Στη Διεύθυνση Οικονομικών οι μήνες κυλούσαν και όλα έβαιναν καλώς. Όλοι πιστεύαμε ότι μετά τον πρώτο χρόνο θα ακολουθήσει ανάθεσή του ως Διευθυντή για άλλα δυο τουλάχιστο χρόνια.
Κάποια ημέρα πηγαίνοντας στο γραφείο του για υπογραφές  εγγράφων μου λέει:
-Άντε και σε ένα μήνα θα έχετε καινούργιο Διευθυντή. 
Έπεσα απ τα σύννεφα.
-Μα εσύ; Δεν θα σου κάνουν ξανά ανάθεση;  Ρωτώ.
- Όχι, θα σας φέρουν καλύτερο!  Απαντά  και συνεχίζει:  Ο Διευθυντής για να είναι πετυχημένος  χρειάζεται  πολιτική ή συνδικαλιστική στήριξη.  Όλοι το ξέρετε, εγώ είμαι απλός ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ , αλλά ποτέ δεν πήγα σε πολιτικό γραφείο,  ποτέ δεν έβαλα υποψηφιότητα σε συνδικαλιστικό ψηφοδέλτιο. 
-Νικηφόρε, γιατί δεν πας τώρα, ακόμη είναι καιρός!
-Καιρός είναι και επειδή με ξέρουν που ανήκω πολιτικά  και οι πολιτικοί του Ρεθύμνου και η ΠΑΣΚΕ θα με στήριζαν, αλλά εσύ τουλάχιστον τόσα χρόνια με ξέρεις καλά, εγώ σε τέτοιες ρουσφετολογικές πόρτες ούτε «πάτησα» ούτε πρόκειται να «πατήσω».  Κώστα, οι αρχές μου σε ζητήματα εντιμότητας, δικαιοσύνης και εργατικότητας είναι αδιαπραγμάτευτες!  Πολιτικοί και συνδικαλιστές σε βοηθούν "για να σε έχουν αργότερα στο χέρι!"  
Γι αυτό ΟΛΟΙ,  ακόμη και  οι στενοί μου  φίλοι  με θεωρούν  ιδιόρρυθμο.
Με σκυμμένο το κεφάλι απάντησα:
-Νικηφόρε,  λυπάμαι!  Λυπάμαι όχι επειδή θα μου λείψει ένας καλός Διευθυντής, αλλά περισσότερο λυπάμαι γιατί η Υπηρεσία θα χάσει έναν  επαγγελματικά καταρτισμένο, άξιο, δίκαιο και  έντιμο Διευθυντή, χάριν του ρουσφετιού!   


     Ποιος Διοικεί αυτόν τον τόπο;
    Όπως είπε έτσι και έγινε. Η Διοίκηση ΕΛΤΑ, μας έφερε νέο Διευθυντή. Το Νικηφόρο τον έστειλε  απλό  επιθεωρητή στη Διεύθυνση Επιθεώρησης.
 Μετά από μερικούς μήνες ο Διευθυντής επιθεώρησης στέλνει το Νικηφόρο για επιθεώρηση στην ΥΕΔ Πειραιά.  Στις 7,30΄ ο Νικηφόρος ήταν εκεί, αλλά οι πόρτες της Υπηρεσίας κλειδωμένες.  Περιμένει … περιμένει ο Νικηφόρος και μετά από μισή ώρα παρουσιάστηκε ένας υπάλληλος για να ανοίξει τις πόρτες.  Λίγοι – λίγοι εμφανίζονταν και οι υπόλοιποι  υπάλληλοι.  Τελευταίος προσήλθε ο Προϊστάμενος. Ο Νικηφόρος έντονα δυσαρεστημένος,  του συστήθηκε και έφυγε χωρίς να προχωρήσει σε επιθεώρηση.  Σημειωτέο ότι η ΥΕΔ Πειραιά ασχολείται με τον εκτελωνισμό των δεμάτων  εξωτερικού και δε συναλλάσσεται με πολίτες.
    Ο Νικηφόρος επιστρέφοντας στο γραφείο του συνέταξε μια έκθεση «καταπέλτη»  για παραβίαση του ωραρίου εργασίας από όλους του υπαλλήλους της υπηρεσίας εκείνης, με κύρια υπεύθυνο της απαράδεκτης κατάστασης τον προϊστάμενο της υπηρεσιακής λειτουργίας.  Ο συνδικαλισμός της ΠΑΣΚΕ, προκειμένου να συγκαλύψει την κατάσταση και κάποιους ΠΑΣΟΚΟΥΣ υπαλλήλους  πίεζε το Διευθυντή επιθεώρησης ο Νικηφόρος να αποσύρει την έκθεση.   Ο Νικηφόρος όμως όχι μόνο δεν απέσυρε την έκθεσή του, αλλά δε δέχτηκε να αλλάξει λέξη από όσα είχε γράψει.
Τότε η Διοίκηση, υπό την πίεση του συνδικαλισμού, για ανταμοιβή και επιβράβευση της σημαντικής του καριέρας, τον μετέθεσε δυσμενώς σ ένα γραφείο της Κηφισιάς,  σαν απλό υπάλληλο, ούτε καν προϊστάμενο!    

     Όταν η γραμματέας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης του παρέδωσε το έγγραφο μετάθεσής του, ο Νικηφόρος άνοιξε το συρτάρι του και της παρέδωσε με αξιοπρέπεια την παραίτησή του!!!  

*Σημειώνω ότι εγώ δεν ήμουν ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά της Νέας Δημοκρατίας.
Χωρίς άλλα σχόλια.       
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Κώστας Α. Παππάς

Επέλεξα αυτή τη φωτογραφία, να σας θυμίσω τη γενέτειρα του Νικηφόρου, το Ρέθυμνο  Κρήτης

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: τρεις ώρες Αθήνα-Άρτα


Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017.  Σήμερα  μετά τα εγκαίνια του υπουργού υποδομών Χρ. Σπίρτζη παραδόθηκε στην κυκλοφορία και το τμήμα Σελλάδες – κόμβος Αμφιλοχίας  μήκους 27 χλμ.. 

Τώρα η χρονική απόσταση Αθήνα – Άρτα μειώθηκε στις 3 ώρες. 
1 ώρα και 5 λεπτά Άρτα-Αντίρριο, 5 λεπτά γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου,  2 ώρες παρά 15  λεπτά  Αντίρριο – Αθήνα (εφόσον κάποιος μένει κοντά στην Αττική οδό). 

Ο χρόνος  κατασκευής  της (2007-20017) μάλλον  ξεπέρασε και εκείνο του γιοφυριού της Άρτας (που, ολημερίς το κτίζανε το βράδυ εγκρεμιζόταν). 

Με πολλές καθυστερήσεις, ολοκληρώθηκε ένα πολύ σημαντικό έργο. Όπως επισημάναμε απ τον Οκτώβριο 2016,  η Ιόνια είναι καλύτερη απ την Ολύμπια
Έτσι και η Άνω Καλεντίνη τώρα είναι  κοντά στην Αθήνα. Κάτι σαν "προάστιο των Αθηνών", θα έλεγα! 


Καλά ταξίδια σε όλους μας !!!
Κώστας Α. Παππάς
Γέφυρα Μενιδίου. Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα της Ιόνιας οδού συνολικού μήκους 532 μέτρων και μέγιστου ύψους 33 μέτρων. foto: patrastimes.gr 


Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Τάδε έφη Λάμπρος


      Πεθαίνει ένας άγιος και πριν μπει στον Παράδεισο, παρουσιάζεται δίπλα του ένας  συνοδός άγγελος.
       Προχωρώντας ο άγιος βλέπει  πλήθος ανθρώπων και πολλούς αγγέλους να εργάζονται εντατικά. Εδώ, λέει ο άγγελος, συγκεντρώνονται τα αιτήματα των ανθρώπων, που ζητούν τη βοήθεια του Θεού. 
       Προχωρώντας  ο άγιος βλέπει μια  παρόμοια εικόνα. Εδώ, ενημερώνει ο άγγελος, γίνεται η διεκπεραίωση των αιτημάτων στους ανθρώπους, που περιμένουν τη βοήθεια του Θεού. 
   

      Προχωρούν  και συναντούν ένα μόνο άγγελο  ΑΡΑΧΤΟ  σε μια πολυθρόνα.  Αυτός γιατί είναι μόνος του; Ερωτά ο άγιος.
Αυτός παραλαμβάνει τις ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ των ανθρώπων που ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ απ το Θεό  !!!  απαντά ο άγγελος.


Κώστας Α. Παππάς  ΙΟΥΝΙΟΣ  2017.   

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, παραδόθηκε και το τμήμα Αντίρριο - σήραγγα Κλόκοβας

 Καλό μήνα και καλά ταξίδια.
Σήμερα  1η Ιουνίου 2017  παραδόθηκε στην κυκλοφορία και το τμήμα Αντίρριο - σήραγγα Κλόκοβας μήκους 11 χλμ.     Με την παράδοση αυτού του τμήματος, έχουμε 102 συνεχή χιλιόμετρα, ασφαλούς σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ σε όλο του το μήκος. Πέραν της ασφάλειας, σημαντικό είναι ότι η διαδρομή από το Αντίρριο έως την Αμφιλοχία, μειώνεται στα 50 περίπου λεπτά.  Επί παρόντος λειτουργούν μόνο τα διόδια Αγγελοκάστρου.    Το τμήμα από Αμφιλοχία μέχρι Σελλάδες, μήκους 27 χλμ. "τρέχει" με γοργούς ρυθμούς και αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου. Με την παράδοση και αυτού του τμήματος ο ενιαίος αυτοκινητόδρομος της Ιόνιας οδού θα είναι 182 χλμ. 

   Η απόσταση των 137  (102+27+7,5) χλμ. από το Αντίρριο  ως τον Άγιο Δημήτριο Άρτας θα διανύεται σε  1 ώρα και 5 ως 10 λεπτά. 


Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Έως τέλη Μαΐου παραδίδονται στην κυκλοφορία τα 10 πρώτα χιλμ Αντιρρίου-Κλόκοβας

      Ο διευθύνον σύμβουλος Στέλιος Πενθερουδάκης σε ανακοίνωση της Ιόνιας οδού,
 για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πρωτομαγιάς, αναφέρει ότι το τμήμα Αντίρριο -  σήραγγα  Κλόκοβας θα παραδοθεί μέχρι τέλη Μαΐου.  


Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Κατακαημένε Σίσυφε !

Αισιόδοξος και πάλι είναι ο πρωθυπουργός για το κλείσιμο της αξιολόγησης και την έναρξη της ποσοτικής χαλάρωσης.  Αλλά επίσημες πηγές αναφέρουν ότι όταν φτάσουμε στην βρύση οι φίλοι μας Ευρωπαίοι θα κλείσουν τις στρόφιγγες της ποσοτικής χαλάρωσης και εμείς οι Έλληνες θα μείνουμε πάλι διψασμένοι.   

Θέλουν να καταντήσουμε  σαν τους Αφρικανούς,  που είναι πάμφτωχοι ζώντας σε μια πάμπλουτη ήπειρο !Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Τα πρώτα διόδια στην Ιόνια οδό θα λειτουργήσουν από αύριο Τρίτη

     Τα πρώτα διόδια θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 24ης προς Τρίτη 25η Απριλίου 2017.
     Πρόκειται για το  ολοκληρωμένο τμήμα (κόμβος Αμφιλοχίας – Κεφαλόβρυσο)  60 περίπου χιλιομέτρων, ασφαλούς σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, που βρίσκεται συνολικά σε κυκλοφορία από τα τέλη Δεκεμβρίου 2016.

     Η ζώνη χρέωσης που τίθεται σε εφαρμογή στο συγκεκριμένο τμήμα, περιλαμβάνει το μετωπικό σταθμό διοδίων Αγγελοκάστρου και τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων στον Α/Κ Κουβαρά.   Επιπρόσθετα, κάθε οδηγός έχει στη διάθεσή του μια σειρά υπηρεσιών, όπως 24ωρα περίπολα οδικής ασφάλειας, 4ψηφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 1075, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών 2641 306 306 και Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ακινητοποίησης.Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Ευχόμαστε στους απανταχού Έλληνες Καλό Πάσχα

Η ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ,  εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,  με Υγεία και Ευτυχία να γιορτάσουν και το φετινό Πάσχα  οι απανταχού  ΕΛΛΗΝΕΣ.  


Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Μια μικρή ιστορία και μια πικρή ΑΛΗΘΕΙΑ

                                                                                   
      Πριν 10 περίπου χρόνια, την περίοδο των  παχιών αγελάδων, στην οικογένεια μου είπα μια παλιά προσωπική ιστορία.   

      “Πριν πάω στο δημοτικό σχολείο, οι γονείς μου μέχρι αρχές Δεκέμβρη έμειναν σε καλύβα, στο βουνό. Τα πρόβατα και τα γίδια τα κατέβαζαν στο χωριό, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.  Ήταν ένα βράδυ αρχές Δεκέμβρη,  όταν το πυκνό χιόνι άρχισε να πέφτει απ το σούρουπο.  Ξυπνώντας το πρωί, βγάζοντας το κεφάλι έξω απ τις βελέντζες,  είδα πάνω απ τα κλινοσκεπάσματα  μια σπιθαμή χιόνι.  Όλη τη νύχτα χιόνιζε και με το βοριά, το παγωμένο  χιόνι πέρασε μέσα στην καλύβα. Έξω το χιόνι να ξεπερνούσε τους 80 πόντους και όπου το στοίβαζε  ό αέρας  ξεπερνούσε και το  ενάμιση μέτρο.  Στη μάνα μου και στον πατέρα μου επικρατούσε πλήρης απογοήτευση. Πως θα μετακινηθούν τα ζώα που το χιόνι ξεπερνούσε το ύψος τους!  Πώς να μετακινηθεί ή μάνα μου με εμένα ζαλίγγα στην πλάτη!   Η μάνα μου έκανε μια δοκιμή, προχωρώντας 100. Δεν φαινόταν που ήταν βράχια και που ήταν το μονοπάτι,  με αποτέλεσμα να πέσει σε μια χιονοστιβή που την κάλυψε ολόκληρη.  Επενέβη  ο πατέρας μου και γυρίσαμε πίσω.
       Ευτυχώς  σε  λίγη ώρα εμφανίστηκαν δυο παλληκάρια, δυο τριαντάρηδες άνδρες,  Ο Γιώργος και ο Πάνος, παιδιά του Νικόλα Φερεντίνου. Οι δυο άνδρες  με το σώμα τους  άρχισαν  να ανοίγουν δρόμο  μέσα στο χιόνι, η μάνα με εμένα ζαλίγγα και δυο κότες στα χέρια ακολουθούσε.  Ο πατέρας μου έμπασε τα πρόβατα πίσω από την ανοιγμένη  στο χιόνι στράτα.  Μετά από ταλαιπωρία δυο και πλέον  ωρών φτάσαμε στα Φερεντινέικα, στα σπίτια τους μας προσέφεραν και  την απαραίτητη βοήθεια. Ξεπεράσαμε ένα μεγάλο κίνδυνο.  Οι δυο  κότες  δεν άντεξαν και ψόφησαν”.

Τελειώνοντας την ιστοριούλα,  η κόρη μου Μαρία, μαθήτρια λυκείου τότε, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην αυτόνομη θέρμανση, μου είπε.
-           Μπαμπά, αυτή την ιστορία μας την ξανάπες. Αυτά συνέβαιναν τους παλαιότερους αιώνες, σήμερα η κοινωνία άλλαξε!  Οι  εποχές εκείνες  πέρασαν ανεπιστρεπτί.
-           Μαρία, πόσων αιώνων με κόβεις;  53-54  χρόνων άνθρωπος είμαι, δεν είμαι ο Μαθουσάλας!  Η Ιστορία των 2.500 τελευταίων ετών συνεχώς επαναλαμβάνεται. Η ευημερία με τη δυστυχία εναλλάσσονται  συνεχώς. Οι πόλεμοι και  οι καταστροφές συνεχίζονται και στις  μέρες μας. Η δυστυχία των ανθρώπων σε πολλές χώρες και σήμερα ζει και θριαμβεύει.   


       Χωρίς να πιστεύω ότι θα φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση συνέχισα λέγοντας:
      Εγώ παιδιά μου αν ξανάρθουν δύσκολα χρόνια,  πάλι θα επιζήσω. Αλλοίμονο σε εσάς την καλομαθημένη  νεολαία, εσείς θα υποφέρετε.
Η ιστορία των 2.500 ετών διδάσκει.    «Τη δυστυχία ακολουθεί η πρόοδος, την πρόοδο ακολουθεί η καλοπέραση,  την καλοπέραση ακολουθούν τεμπελιά, εγωισμοί, μισαλλοδοξία, οκνηρία με πολλά άλλα ανθρώπινα ελαττώματα.   Έπειτα ακολουθεί η καταστροφή και ξαναγυρνάμε στη δυστυχία».

        Δυστυχώς αγαπητοί φίλοι και φίλες στο ανθρώπινο  DNA     κρύβονται πολλά ελαττώματα. Βασικότερο ελάττωμα είναι  η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. (Σας φαίνεται λίγο Κομμουνιστικό, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια). 

       Τον δυστυχισμένο άνθρωπο οι συνθήκες τον κάνουν   συνετό, έντιμο, συνεργάσιμο, πολύ δραστήριο και εργατικό. Με τα προτερήματα αυτά σταδιακά προοδεύει, ζει σε καλλίτερες συνθήκες, αλλά συνεχίζει να είναι επίμονος, προσεκτικός, εργατικός.   Όταν φτάνει στο στάδιο της καλοπέρασης τότε εμφανίζονται τα ελαττώματα  του DNA μας  και παίρνει το στραβό δρόμο. 
-   Εγώ   παίρνω ξεκούραστα  3.000  €  το μήνα!  Θα περιποιηθώ τις ελιές; Τα χωράφια στο χωριό;  Που δεν μου αποδίδουν ούτε 500 ευρώ το χρόνο!  Βλάκα με πέρασες!!!!
-   Εμένα κάθε μήνα μου τηλεφωνεί ο Διευθυντής της Τράπεζας και μου λέει: Καιρός είναι να πας ένα ταξιδάκι στις Σεϋχέλλες,  πέρνα να σου δώσω 10.000  €. Έχω πρόσωπο εγώ, οι τράπεζες με παρακαλάνε να μου δώσουν λεφτά !!!  Οι έξυπνοι διασκεδάζουν – οι βλάκες εργάζονται!!! 
-   Τον κερατά τον εργοστασιάρχη ξέρεις πόσα βγάζει;  Κι Εμείς τα κορόιδα δουλεύουμε. Αλλά που θα πάει θα τον γονατίσουμε στις απεργίες!  Ο λαός ξύπνησε!   Ο λαός απεργεί και ο εργοστασιάρχης που εξασφάλισε και τα τρισέγγονά του  κλείνει το εργοστάσιο!   Ποιος έχασε; Ο εργοστασιάρχης;
-    Έλα ρε ένα παντελόνι να πουλήσω στο κατάστημα θα κερδίσω 150 €. Κορόιδα υπάρχουν πολλά ! 
-    Ποιός τάζει τα περισσότερα αυτόν θα ψηφίσω!  Μα αυτός παίρνει μίζες! Κλέβει!  Δεν πάει να κλέβει!   Εμένα πάντως μου έταξε, θα μου βολέψει τα παιδιά!!!  

Περνάει ένα μεγάλο διάστημα  ο κλέψας του κλέψαντος, ο δανείσας τον δανείσαντα, παντού ρεμούλες, τίποτες δε λειτουργεί σωστά   και ΟΛΟΙ   ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ!  ΟΛΟΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ  !!! Με μίζες, με ΣΟΥΑΠΣ οι πονηροί πρωθυπουργοί βολεύονται, οι φίλοι ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ κάνουν πως δεν βλέπουν, μέχρις που εκλέγουμε παμψηφί ένα Ηλίθιο Πρωθυπουργό.  Μην πω και τίποτε παραπάνω  ......... 

      Τότε οι μεγαλοαπατεώνες του πλουτισμού, οι διεθνείς τοκογλύφοι   λένε:  Φτάνει πια !!!   φέρτε πίσω τα δανεικά!!!  Και ακολουθούν ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ, ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ της φτώχιας  στο έπακρο, μέχρι να γίνει μια επανάσταση, ένας πόλεμος, πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στις μέρες μας. Και κλείνοντας ο κύκλος γυρνάμε ξανά στη ΔΥΣΤΥΧΙΑ.


     Δεν ξέρω αν κάποιοι,  από τους λίγους που το διαβάσατε,  ψυχοπλακωθήκατε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ.  Κι εγώ γράφοντας  την προσωπική μου ιστορία, σταμάτησα και έκλαψα!     
      
Κώστας Α. Παππάς    ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2017.