Καλώς ήρθατε!!!

Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!

ύτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)


Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Κρατήσεις συντάξεων, έκτακτη εισφορά 2011 (πίνακες)

Παραθέτουμε πίνακες κρατήσεων των ειδικών εισφορών στις Κύριες και Eπικουρικές Συντάξεις.  Πίνακας της έκτακτης εισφοράς στα Φυσικά πρόσωπα.Διαβάστε τη νεότερη ανάρτηση:    Κρατήσεις στις Συντάξεις από 1-1-2012


Νόμος 3986 1-7-2011
Άρθρο  44
Λοιπές ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές διατάξεις

Από 1-8-2011 τα ποσοστά παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Σύνταξης , στις Κύριες Συντάξεις  αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Σύνταξη από 1.400,01 €/μήνα έως 1.700 €  παραμένει στο 3%
Σύνταξη από 1.700,01 €/μήνα έως 2.000 €  αυξάνεται από  4% σε 6%
Σύνταξη από 2.000,01 €/μήνα έως 2.300 €  αυξάνεται από  5% σε 7%
Σύνταξη από 2.300,01 €/μήνα έως 2.600 €  αυξάνεται από  6% σε 9%
Σύνταξη από 2.300,01 €/μήνα έως 2.600 €  αυξάνεται από  7% σε 10%
Σύνταξη από 2.600,01 €/μήνα έως 2.900 €  αυξάνεται από  8% σε 12%
Σύνταξη από 2.900,01 €/μήνα έως 3.200 €  αυξάνεται από  9% σε 13%
Σύνταξη από 3.200,01 €/μήνα και πάνω αυξάνεται από      10% σε 14%
Παράδειγμα: Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη (ακαθάριστα) 2.450 € είχε παρακράτηση 2.450Χ6%= 147 €. Μετά την 1-8-2011 θα έχει 2.450Χ9% =220,50€.

Από 1-8-2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης (με απλά λόγια όλων των συνταξιούχων) που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής: 


Για συντάξεις από 1.700,01 €/μήνα έως και 2.300 € ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 2.300,01 €/μήνα έως και 2.900 € ποσοστό 8%
Για συντάξεις από 2.900,01 €/μήνα  και πάνω          ποσοστό 10%

Παράδειγμα: (Αν κατάλαβα καλά) Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη (ακαθάριστα) 2.450 € θα έχει 2.450Χ9=220,50€ παρακράτηση (ΕΑΣ)  Και επί πλέον {(2.450-220,50=2.229.5),  2.229,5 Χ 6%= 133,80 €}.  


Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας (στρατιωτικοί)  και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας.
Η παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας. 
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700 €.


Από την 1-9-2011 θεσπίζεται ειδική εισφορά συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης.
Η ειδική εισφορά, ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης. Υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
  
Για συντάξεις από 300,01 €/μήνα έως και 350 € ποσοστό 3%
Για συντάξεις από 350,01 €/μήνα έως και 400 € ποσοστό 4%
Για συντάξεις από 400,01 €/μήνα έως και 450 € ποσοστό 5%
Για συντάξεις από 450,01 €/μήνα έως και 500 € ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 500,01 €/μήνα έως και 550 € ποσοστό 7%
Για συντάξεις από 550,01 €/μήνα έως και 600 € ποσοστό 8%
Για συντάξεις από 600,01 €/μήνα έως και 650 € ποσοστό 9%
Για συντάξεις από 650,01 €/μήνα και πάνω         ποσοστό 10%
Παράδειγμα: Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη (ακαθάριστα) 440 € Μετά την 1-9-2011 θα έχει μηνιαία παρακράτηση 440Χ5=22€.


Ειδική έκτακτη εισφορά σε όλους τους Φορολογουμένους (ΦΥΣΙΑΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ)

Νόμος 3986 1-7-2011
Άρθρο  29
1.      Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντιστοίχων οικονομικών ετών 2011-2015.
2.      Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό . Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα της περίπτωσης παραγράφου 5 άρθρου 6, παρ. 1 άρθρου 14, παρ. 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.  (ειδικές περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης, ελπίζω να μην αφορά τους κρατικοδίαιτους συμβούλους και μάνατζερ).    Επίσης εξαιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον οργανισμό αυτό.   
3.      Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό  καθαρό εισόδημα υπολογίζεται ως εξής:
Α. Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000 € η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί ολοκλήρου του ποσού.
 Β. Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 50.000 € η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί ολοκλήρου του ποσού.
Γ. Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001 ευρώ έως 100.000 € η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί ολοκλήρου του ποσού.
Δ. Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 ευρώ και πάνω η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 4% επί ολοκλήρου του ποσού.

Για τον υπολογισμό της εισφοράς αυτής εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουμε σε λίγες ημέρες.
Οι ειδικές κατηγορίες που απαλλάσσονται της εισφοράς,  π.χ. άνεργοι,  πρέπει να αποταθούν στην εφορία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ιδίου νόμου επιβάλλεται και ειδική εισφορά για Ι.Χ. αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού από 1929 κυβικά και πάνω, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών κλπ.
Όλες οι ειδικές έκτακτες εισφορές θα έρθουν σ ένα εκκαθαριστικό σημείωμα.
Η εισφορά καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση εκτός της τελευταίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ.

Πηγή: Εφημερίδα ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (ταχυδρομικών) ΙΟΥΛΙΟΣ –ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011.
   

9 σχόλια:

 1. Έκτακτη εισφορά στα Ι.Χ. αναλιτικός πίνακας
  κυβικά εισφορά 2011
  1.900 - 0
  2.000 - 270
  2.100 - 280
  2.200 - 320
  2.300 - 345
  2.400 - 370
  2.500 - 395
  2.600 - 420
  2.700 - 445
  2.800 - 470
  2.900 - 495
  3.000 - 520

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στα 300 ευρώ ορίστηκε το τέλος επιτηδεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες για το οικονομικό έτος 2011 (δηλαδή για τη χρήση του 2010.
  To ειδικό εκκαθαριστικό που θα λάβουμε όσον ούπω,θα περιλαμβάνει την εισφορά εισοδήματος, την εισφορά Ι.Χ. αυτοκινήτου (αν έχουμε Ι.Χ.από 1929 κυβ. και πάνω) και το τέλος επιτηδεύματος αν εισπράττουμε χρήματα από μπλοκάκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. H έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης επεκτείνεται στους εν ενεργεία υπαλλήλους Δημοσίου και τους υπαλλήλους ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Υπολογίζεται επί του συνόλου των ακαθαρίστων αποδοχών σε ποσοστό 1%.
  Οδηγίες και διευκρινήσεις έδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης με την 16287/1375 - 07/09/2011.
  Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ειδική εισφορά ισχύει αναδρομικά από την πρώτη του χρόνου και οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.7.2011 θα πρέπει να κατανεμηθούν ισόποσα ανά μήνα και να εισπραχθούν μαζί με τις εισφορές των επόμενων μηνών, μέχρι το τέλος του έτους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ειδική εισφορά στα ακίνητα, μέσω λογαριασμών ΔΕΗ. Χοντρό χαράτσι σε όλους μας.

  Την επιβολή νέου ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, στα εγκαίνια της έκθεσης Θεσσαλονίκης.
  Στόχος του μέτρου, που θα έχει διετή διάρκεια, είναι η κάλυψη της «μαύρης τρύπας» στον προϋπολογισμό του 2011, το οποίο ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ και η εφαρμογή του μέτρου θα είναι άμεση.

  • Το τέλος θα ισχύσει για δύο χρόνια. Για φέτος θα εισπραχθεί σε δυο δόσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου, ενώ του χρόνου θα πληρωθεί σε 4 δόσεις.

  • Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:

  Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.) και Τιμή ζώνης
  0,5 για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
  3€ έως 500 € αντικειμενική
  4 € 501-1000
  5 € 1001-1500
  6 € 1501-2000
  8 € 2001-2500
  10 € 2501-3000
  12 € 3001-4000
  14 € 4001-5000
  16 € 5001 και άνω
  Παλαιότητα και Συντελεστής από 26 έτη και άνω 1, 25-20 έτη 1,05, 19-15 έτη 1,1, 14-10 έτη 1,15, 9-5 έτη 1,2, 4-0 έτη 1,25

  Παράδειγμα: Έστω κατοικία 98 τ.μ. (συνήθως η ΔΕΗ στα αρχεία της έχει 10% παραπάνω τ.μ. δηλ 108. Παλαιότητα 6 έτη, αντικειμενική αξία 2.200€
  Υπολογίζουμε 8 Χ 120%= 9,6 € ανά τ. μ. 9,6 Χ 108 Χ = 1.036,80 €
  Σε νέο κτίσμα, σε πολύ ακριβής περιοχής το τέλος αν τ.μ. γίνεται 16Χ1,25%= 20€.

  • Για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.). Εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ, ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.


  • Θα επιβληθεί σε κάθε κτίσμα που ηλεκτροδοτείται, ακόμη και αν πρόκειται για εξοχική, κενά διαμερίσματα.
  Εξαιρούνται: Ναοί, μονές, δημόσιες υπηρεσίες, πρεσβείες, αθλητικά σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών.
  • Το ειδικό τέλος δεν θα βαρύνει κλειστά ακίνητα, στα οποία έχει διακοπεί η ρευματοδότηση και δεν αποστέλλεται λογαριασμός ΔΕΗ.

  Κυρώσεις
  • Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.


  • Η ΔΕΗ φοβάται για άσκηση αγωγών σε βάρος της, καθώς, όπως υποστηρίζουν στελέχη της, είναι πολύ πιθανό μέτοχοι να εγείρουν ενστάσεις ως προς τον ρόλο που καλείται να παίξει μία εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία. «Δεν είναι η ΔΕΗ φοροεισπρακτικός μηχανισμός, αλλά επιχείρηση», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σε μικρά και μεγάλα ακίνητα, που είναι νοικιασμένα σε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ο λογαριασμός της ΔΕΗ βγαίνει στο όνομα της Δημόσιας Υπηρεσίας. Επομένως η έκτακτη εισφορά Ακινήτων για τους ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ της κατηγορίας αυτής θα είναι ΜΗΔΕΝ. ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΠΟΔΙ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 21.9.2011. 9η ΕΙΣΦΟΡΑ
  Μετά τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα μειώνουν περαιτέρω τις συντάξεις.

  Α) Το αφορολόγητο όριο τοποθετείται στις 5.000 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή στο μέσο επίπεδο των κρατών της ευρωζώνης.

  Β) Το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο θα είναι πραγματικά, ενιαίο, αξιοκρατικό, διαφανές και δίκαιο δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και των στελεχών της.

  Γ) Δεν επέρχεται καμία μείωση στις συντάξεις ύψους μέχρι 1.200 ευρώ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα περικοπεί το 20% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, ώστε να διασφαλίζεται η αναλογικότητα και η εσωτερική δικαιοσύνη του συστήματος.

  Ειδικά για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών και ωσότου αυτοί φτάσουν στην ηλικία των 55 ετών, θα περικοπεί κατά 40% το τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

  Παράδειγμα: Ακαθάριστη σύνταξη 2.450 ευρώ θα μειωθεί με τα σημερινά μέτρα 1.250 Χ 20% = 250 ευρώ. 2.450 – 250 = 2.200 ευρώ. Η εισφορά αλληλεγγύης στη σύνταξη των 2.200 είναι 7% . Επομένως 2.200 Χ 7 % = 154 ευρώ. Άρα η ακαθάριστη σύνταξη γίνεται 2.200 – 154 = 2.046 ευρώ.
  Τέλος αν ο συνταξιούχος είναι κάτω των 60 ετών θα έχει περεταίρω μείωση 6%. 2.046 Χ 6% = 123 ευρώ. Η ακαθάριστη σύνταξή του από 2.450 γίνεται 2046 -123 = 1.923 ευρώ !!!! και έχει ο Θεός !

  Γυναίκα με ανήλικα 54 ετών, με ακαθάριστη σύνταξη 1.600, περικόπτεται 1600 Χ 3% = 48 ευρώ. 1600-48=1552. 552 Χ40%= 220 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 48 + 220 = 268 ευρώ.
  Ή 600Χ40%= 240 ευρώ.

  Αν υπολογιστεί πρώτα το 20% και 40% και έπειτα οι ειδικές εισφορές αδικούνται λίγο οι συνταξιούχοι με ακαθάριστα πάνω των 2.500 ευρώ. Ευνοούνται λίγο όσοι έχουν ακαθάριστα κάτω των 1.800 ευρώ.
  Ο κ. Κουτρουμάνης είπε ότι το 20% και 40% θα υπολογιστεί μετά τη μείωση των ειδικών εισφορών Αλληλεγγύης. Όπως και αν υπολογιστεί οι διαφορές στην πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι πολύ μικρές.
  ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. (ΝΕΟ) 23 12 2011. Οι άποροι και έχοντες αναπηρία 80% από σήμερα μπορείτε να υποβάλετε και ηλεκτρονικά αίτηση εξαίρεσης του «χαρατσιού» ή ένταξής σας στο μειωμένο τιμολόγιο των 0,50 ευρώ ανά τ.μ. από τους συνδέσμους:
  1)https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta και
  2) http://anokalentini.blogspot.com/2011/12/blog-post_835.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 4 Ιανουαρίου 2012

  40% Κρατήσεις στους συνταξιούχους στους κάτω των 55 ετών

  Εκτός των όσων ισχύουν στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών υπάρχει και Τρίτη εισφορά επί των κύριων συντάξεων, για όσους είναι κάτω από 55 ετών και παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ.
  Εδώ το ψαλίδι είναι μεγάλο, καθώς το ποσό πάνω από τα 1.000 ευρώ, μειώνεται κατά 40%. Που σημαίνει ότι: Μια συνταξιούχος της ΔΕΗ, που βγήκε σε ηλικία 52 ετών, με 1.900 ευρώ, θα παίρνει μετά τις τρεις κρατήσεις 1.340 ευρώ! Απώλεια 560 ευρώ το μήνα, ή 6.720 ευρώ το χρόνο!

  Φανταστείτε ότι αυτά τα 6.720 ευρώ είναι λεφτά που τα στερήθηκε η αγορά και η πραγματική οικονομία, για να πάνε στους δαπανηρούς κρατικοδίαιτους συμβούλους και παρατρεχάμενους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. 6 Ιανουαρίου 2012

  Κρατήσεις στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών

  Δεύτερη εισφορά επί των κύριων συντάξεων για όσους είναι κάτω των 60 ετών και παίρνουν από 1.700 ευρώ και πάνω. Εδώ πέρα από την κράτηση 3%-14%, οι εν λόγω συνταξιούχοι έχουν επιπλέον εισφορά 6%-10%.
  Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος τραπεζικός 58 ετών, που βγήκε στη σύνταξη με 2.100 ευρώ, έχει μείωση 7% λόγω ΛΑΦΚΑ και ακολούθως άλλο ένα 6% επειδή είναι κάτω από 60 ετών!

  Σε όλους τους συνταξιούχους (ανεξαρτήτως ηλικίας) από 1-11-2011 γίνεται παρακράτηση της σύνταξης σε ποσοστό 20% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1200 ευρώ.

  Επί πλέον σε όλους τους συνταξιούχους θα παρακρατηθεί από τη σύνταξη σε μηνιαίες δόσεις και η έκτακτη εισφορά για το έτος 2012.
  (Αυτή η παρακράτηση είναι 1% σε όσους έχουν σύνταξη από 12.000 ως 20.000 και 2% για όσους έχουν εισοδήματα από 20.001 ως 50.000 ευρώ.)

  Για όλες τις κρατήσεις στις συντάξεις από 1-1-2012 ενημερωθείτε από το σύνδεσμο:
  http://anokalentini.blogspot.com/2012/01/1-1-2012.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος